Ga naar de inhoud

7. Aanpak op hoofdlijnen

Na het vaststellen van de prioriteiten en daaraan gekoppelde doelstellingen is het zaak dat je deze met jouw veiligheidspartners vertaalt in een aanpak op hoofdlijnen.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Uit het integraal veiligheidsplan (IVP) moet blijken wie de regie heeft bij de uitvoering van de aanpak en het bereiken van de gestelde doelen.

Check

  • Neem het onderdeel ‘aanpak op hoofdlijnen’ op in het IVP, met daarbij een vertaling van de prioriteiten en doelstellingen in acties.
  • Benoem in het activiteitenoverzicht de verantwoordelijke veiligheidspartners voor de uitvoering van de acties (waar mogelijk wijkgericht).
  • Koppel aan het activiteitenoverzicht een realistische globale planning.

Tips

  • Maak gebruik van door andere (regio)gemeenten en/of onderzoek bewezen aanpakken (good practices) en maak daarmee de acties evidence based.
  • Houd veiligheidspartners betrokken bij het uitvoeren van de veiligheidsanalyse en het stellen van prioriteiten en doelen. Zo wordt voorkomen dat zij worden verrast door een aan hen toebedeelde verantwoordelijkheid.
  • Werk regionaal samen om effectiever werk te kunnen maken van lokale prioriteiten en om gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te kunnen pakken.