Ga naar de inhoud

4. Veiligheidsanalyse

Het analyseren van de huidige lokale veiligheidssituatie vormt de basis voor een goed onderbouwd integraal veiligheidsplan (IVP).

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Door gebruik te maken van veiligheidscijfers en de kennis van veiligheidspartners krijg je inzicht in de lokale veiligheidsproblemen. Vervolgens kun je op basis van de uitgevoerde veiligheidsanalyse prioriteren en daar waar nodig beleid aanpassen.

Check

 • Neem een onderdeel ‘lokale veiligheidsanalyse’ op in het IVP.
 • Benoem de gegevensbronnen.
 • Maak in de veiligheidsanalyse gebruik van objectieve cijfermatige gegevens van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente.
 • Maak in de veiligheidsanalyse gebruik van gegevens over subjectieve veiligheid, zoals de integrale veiligheidsmonitor of een eigen enquête onder inwoners.
 • Benoem in het IVP het ‘het verhaal achter de cijfers’.
 • Benoem in het IVP de dominante trends vanuit het cijfermateriaal

Tips

 • Beperk het aantal verschillende databronnen en geef aan waarom sommige bronnen niet zijn gebruikt. Bijvoorbeeld: de AD-Misdaadmeter geeft een veiligheidsbeeld van gemeenten, maar kent een andere systematiek dan de politiecijfers.
 • Bereik met de verschillende partners overeenstemming over het gebruik van dezelfde broninformatie.
 • Bespreek met de veiligheidspartners het cijfermateriaal om goed zicht te krijgen op trends.
 • Pieken en dalen in cijfers vragen om een nadere analyse: er kan iets bijzonders aan de hand zijn waardoor een vertekening van het werkelijke veiligheidsbeeld ontstaat. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een landelijk hoofdkantoor op één plek alle aangiften doet van vernielingen bij alle vestigingen.
 • Vergelijk de veiligheidscijfers met andere gemeenten in de regio. Hou daarbij rekening met demografische verschillen.
 • Maak gebruik van de kennis in de wijk door in gesprek te gaan met inwoners.
 • Wees alert bij het gebruik van bestaande (landelijke) kwantitatieve onderzoeken en/of andere kwantitatieve gegevens die iets zeggen over de risico’s in een gemeente. Plaats deze cijfers in hun lokale context: zijn de landelijke data van toepassing op uw verzorgingsgebied? Zijn ze dus relevant?
 • Maak voor het uitvoeren van een veiligheidsanalyse gebruik van het CCV-instrument Veiligheidsanalyse.
 • Maak voor het uitvoeren van een subjectieve veiligheidsanalyse gebruik van het CCV-instrument Veiligheidsbeleving.