Ga naar de inhoud

8. Budget

Het is belangrijk dat er budget beschikbaar is bij de uitvoering van de verschillende acties.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

In het integraal veiligheidsplan (IVP) moet je dit budget weergeven en toewijzen aan de verantwoordelijken voor de uitvoering.

Check

  • Neem een onderdeel ‘budget’ in het IVP op.
  • Koppel het beschikbare budget zoveel mogelijk aan de prioriteiten/doelen/activiteiten.

Tips

  • Stel de vraag of het eigen beschikbare budget en de inzet van budget van andere veiligheidspartners toereikend is om de acties uit te voeren.
  • Vermijd het toedelen van urencapaciteit aan de activiteiten in het IVP; dit leidt vaak tot schijnzekerheid.