Ga naar de inhoud

10. Communicatie

Met gerichte communicatie kun je de verschillende veiligheidspartners op de hoogte stellen van de inhoud van het integraal veiligheidsplan (IVP). Bijvoorbeeld van de vastgestelde prioriteiten.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Check

  • Neem in het IVP een onderdeel op waarin u aangeeft hoe u de communicatie over het IVP vormgeeft gedurende de looptijd van het plan.
  • Besteed in het IVP specifiek aandacht aan de communicatie met de veiligheidspartners om hen op de hoogte te brengen van de prioriteiten in het IVP.

Tips

  • Maak aan inwoners kenbaar wat de veiligheidsprioriteiten zijn. Dat kan via de reguliere kanalen (huis-aan-huisbladen/website) of bijvoorbeeld via een toegankelijk geschreven, speciale veiligheidskrant waarin ook de veiligheidspartners zich kunnen presenteren.
  • Beperk de communicatie niet tot het vaststellen van het IVP, maar verwijs ook op andere momenten (bijvoorbeeld behaalde successen) naar het IVP.
  • Vergeet ook niet om intern, in de eigen gemeentelijke organisatie, te communiceren over het IVP.