Ga naar de inhoud

6. Doelen

Aan de lokale prioriteiten koppel je doelstellingen die helder en afrekenbaar (bijvoorbeeld SMART) worden geformuleerd.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Check

  • Neem een onderdeel ‘doelen’ in het IVP op.
  • Koppel heldere en afrekenbare (bijvoorbeeld SMART) doelstellingen aan de lokale prioriteiten.
  • Benoem de doelstellingen in het IVP op hoofdlijnen.

Tips

  • Maak onderscheid tussen een veiligheidsdoel en de middelen om het betreffende doel te bereiken. Buurttoezicht bijvoorbeeld is een middel en geen doel. Het beperken van jeugdoverlast is wel een doel waarbij buurttoezicht als middel kan dienen. Voorbeeld van een SMART-doelstelling: Het binnen twee jaar beperken van jeugdoverlast door het terugdringen van het aantal overlastmeldingen tot het niveau van 2008 met de inzet van Buurttoezicht.
  • Houd bij formuleren van doelstellingen rekening met de beschikbare controle- en meetinstrumenten.
  • Beperk de uitwerking van de doelstellingen in het IVP tot globaal/strategisch niveau.
  • Werk in het jaaruitvoeringsplan (JUP) de doelstellingen concreet uit.