Ga naar de inhoud

Doe de IVP-check

De IVP-checklist start met een algemene paragraaf over de afbakening, structuur en leesbaarheid van het integraal veiligheidsplan (IVP).

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Daarna volgen de onderdelen die in een IVP in ieder geval aan de orde moeten komen. De checklist gaat in op hoe jouw IVP tot stand kan komen en hoe je de uitvoering kunt borgen. De checklist is aanvullend op het Kernbeleid Veiligheid.

Onderstaande figuur laat schematisch de opbouw van de checklist zien.

Meer informatie over:

1. Afbakening, structuur en leesbaarheid
2. Totstandkoming
3. Evaluatie voorgaande periode
4. Veiligheidsanalyse
5. Lokale prioriteiten
6. Doelen
7. Aanpak op hoofdlijnen
8. Budget
9. Evaluatie
10. Communicatie

Voor de ontwikkeling van de checklist is gebruik gemaakt van de kennis die in de veiligheidspraktijk aanwezig is. Met een enquête en interviews met (lokale en regionale) beleidsmedewerkers van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) en lokale politiechefs is achterhaald wat de belangrijke elementen en eisen zijn voor integrale veiligheids- en uitvoeringsplannen.

Database veiligheidsplannen

Op deze website vind je ook veiligheidsplannen van gemeenten. Mocht het veiligheidsplan van jouw gemeente er niet bij staan dan kun je het mailen naar: webredactie@hetccv.nl.

Bestanden

Je kunt de checklist printen als pdf-bestand.