Ga naar de inhoud

5. Lokale prioriteiten

Op basis van de evaluatie en de veiligheidsanalyse benoem je lokale prioriteiten en daaraan gekoppelde doelstellingen.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Door het stellen van prioriteiten wordt duidelijk welke veiligheidsproblemen jouw gemeente de komende jaren wil aanpakken. Ook komen de lokale prioriteiten aan bod in de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en gemeente) en vormen ze de basis voor de prioriteitstelling in het regionale beleidsplan van de territoriale eenheid van de Nationale Politie (art. 39 lid 1 Politiewet).

Check

 • Neem een onderdeel ‘lokale prioriteiten’ op in het IVP.
 • Laat de lokale prioriteiten logisch volgen uit de evaluatie en de veiligheidsanalyse.
 • Onderbouw de keuze voor de lokale prioriteiten.
 • Geef in het IVP aan hoe de lokale prioriteiten samenhangen met de landelijke en regionale veiligheidsprioriteiten.
 • Beperk het aantal lokale prioriteiten.

Tips

 • Stem de prioriteiten af met de gemeentelijke visie op veiligheid, zoals verwoord in het collegeprogramma/coalitieakkoord.
 • Let op de breedte van een prioriteit. Fysieke veiligheid is bijvoorbeeld een containerbegrip.
 • Organiseer (al dan niet wijkgericht) een bijeenkomst met gemeenteraad, inwoners en lokale veiligheidspartners voorafgaand aan de prioriteitsstelling.
 • Houd rekening met de lokale prioriteiten van de buurgemeenten, zeker als ze onder dezelfde basiseenheid en/of district van de politie vallen.
 • Houd rekening met de wisselwerking tussen de lokale prioriteiten van jouw gemeente en de andere gemeenten in jouw politiedistrict en het regionale veiligheidsplan van die politie-eenheid. Hoe scherper je prioriteitstelling en/of gemeenschappelijke prioriteitstelling van gemeenten des te groter de kans dat daar in het regionaal veiligheidsplan van de politie rekening mee wordt gehouden.
 • Bedenk dat je beter twee lokale prioriteiten kunt stellen en die effectief oppakt dan 6 of meer prioriteiten die half of niet worden opgepakt.