Ga naar de inhoud

9. Evaluatie

Het integraal veiligheidsplan (IVP) is een beleidsdocument. Om te voorkomen dat het bij papier blijft, moet je zorgen dat het IVP ook tot uitvoering komt.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Jouw gemeente als regievoerder op veiligheid heeft hierbij een belangrijke coördinerende en aanjagende rol.

Het gaat dan om het IVP als geheel (de cyclus van een vierjaarlijks IVP met de jaarlijkse concrete uitvoeringsplannen (JUP’s)), maar ook het bewaken van de uitvoering van de aanpak op hoofdlijn.

Check

  • Neem een onderdeel ‘evaluatie’ op in het IVP.
  • Voer periodiek overleg met de veiligheidspartners over de uitvoering van het huidige veiligheidsbeleid.
  • Maak gebruik van monitoring ten behoeve van de verantwoording en de beoordeling van de inzet van middelen: welke acties hebben effect en welke niet?

Tips

  • Plan tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie in.
  • Stel vast op welke momenten er wordt teruggekoppeld, bijv. per kwartaal en jaarlijks.
  • Stel vast aan wie wordt teruggekoppeld, bijv. samenwerkingspartners, budgethouder, bestuurders, gemeenteraad.
  • Bepaal of tegelijkertijd naar meerdere niveaus wordt teruggekoppeld.
  • Bepaal welke gegevens worden teruggekoppeld.
  • Maak een betrekkelijk eenvoudig standaardformat voor periodieke terugkoppeling.