Ga naar de inhoud

3. Evaluatie voorgaande periode

Het is goed om voordat je aan de slag gaat met een nieuw integraal veiligheidsplan (IVP), het huidige veiligheidsbeleid evalueert. Wat gaat er goed, wat kan beter?

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Het kan daarbij gaan om inhoudelijke aspecten van veiligheid, zoals jongerenoverlast of woninginbraken. Maar ook om de wijze waarop doelen zijn gesteld, afspraken met veiligheidspartners zijn gemaakt en hoe rollen zijn verdeeld.

De evaluatie van de voorgaande periode maakt daarmee onderdeel uit van de plan-do-check-act-cyclus van het IVP: de check op het huidige beleid, leidt tot actie en planning met betrekking tot het toekomstige beleid.

Check

  • Neem een onderdeel ‘evaluatie’ in het IVP op.
  • Benoem de positieve punten van het huidige veiligheidsbeleid.
  • Benoem de verbeterpunten van het huidige veiligheidsbeleid.

Tips

  • Betrek veiligheidspartners bij de evaluatie van het huidige veiligheidsbeleid.
  • Maak bij de evaluatie gebruik van de onderdelen evaluatie uit de jaaruitvoeringsplannen (JUP’s) uit het bestaande IVP, als deze er zijn.
  • Ga na wat de bestaande maatregelen zijn en of ze werken? Wat was effectief en wat niet?