Ga naar de inhoud

2. Totstandkoming

Het is belangrijk om veiligheidspartners te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van een integraal veiligheidsplan (IVP).

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Een IVP is immers pas integraal als het breed wordt gedragen door de betrokken lokale veiligheidspartners.

Check voor IVP

  • Neem een beknopt onderdeel op over de totstandkoming van het IVP.
  • Neem op hoe de politie en het Openbaar Ministerie bij het opstellen van het IVP zijn betrokken.
  • Neem op welke andere veiligheidspartners op welke wijze bij het opstellen van het IVP zijn betrokken.
  • Neem op hoe inwoners bij het opstellen van het IVP zijn betrokken.
  • Neem op hoe de gemeenteraad bij het opstellen van het IVP is betrokken. 

Tips

  • Organiseer werksessies of discussieavonden om tot een breed gedragen IVP met daarin benoemde prioriteiten te komen.
  • Laat de woordvoerder veiligheid vanuit de gemeenteraad zich na de veiligheidsanalyse uitspreken over de prioriteiten voor het IVP (bijvoorbeeld in een commissievergadering of ad hoc werkgroep).
  • Raadpleeg het Kernbeleid Veiligheid voor het inrichten van het project om tot een IVP te komen.