Ga naar de inhoud

Kenniskring bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Aan de kenniskring nemen onder meer gemeenten, de Nationale Politie, LIEC/RIEC, het ministerie van Justitie en Veiligheid en universiteiten deel.

Naast het webdossier, verbindt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) professionals die zich bezighouden met de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit met elkaar in een kenniskring. Aan de kenniskring nemen ruim 250 professionals deel van onder meer gemeenten, de Nationale Politie, LIEC/RIEC, het ministerie van Justitie en Veiligheid en universiteiten.

Hierin bespreken de professionals praktijkvoorbeelden en specifieke thema’s waarvoor experts worden uitgenodigd. Het delen van kennis en het verbinden van publieke en private partijen heeft altijd de aandacht. De kenniskring komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar.

De deelnemers van de kenniskring hebben daarnaast toegang tot het besloten gedeelte van het webdossier drugscriminaliteit. Hierop staan brieven en motiveringen die professionals kunnen helpen hun werk goed uit te voeren.

Webinars en presentaties

Op 16 maart 2023 heeft gastspreker Michelle Bruijn van de Rijksuniversiteit Groningen de kenniskring bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit online bijgepraat over haar onderzoek.

Bekijk dit webinar

Hieruit blijkt dat bestuurlijke rapportages beter en sneller kunnen worden opgesteld, aangeboden en opgevolgd als het gaat om het sluiten van drugspanden. Zij gaat vooral dieper in op de vijf aanbevelingen die zij heeft gedaan.

De vijf aanbevelingen die de onderzoekers doen, zijn:

    • Ontwikkel een landelijke uniforme checklist, die aansluit op het rechterlijke beoordelingskader van artikel 13b Opiumwet-besluiten.
    • Laat politiefunctionarissen eerst een korte vooraankondiging opstellen en deze direct na de doorzoeking delen met de gemeente. Hierdoor is de burgemeester eerder in staat om een voornemen tot optreden te sturen naar de betrokkenen en zo het proces tot aan de besluitvorming te versnellen. Zonder dat van de politie wordt verwacht dat deze de definitieve bestuurlijke rapportage in kortere tijd oplevert.
    • Zet in op het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen politie en gemeente.
    • Vergroot de bestuursrechtelijke kennis bij politiefunctionarissen.
    • Blijf de inhoud van bestuurlijke rapportages aanpassen op de ontwikkelingen in de jurisprudentie over de toepassing van artikel 13b Opiumwet.

De onderzoekers zijn nu bezig met het uitwerken van de eerste twee aanbevelingen: het ontwikkelen van een checklist voor het opstellen van bestuurlijke rapportages en het invoeren van een vooraankondiging.

Tijdens de kenniskring op donderdag 20 mei 2021 heeft Franc Pommer, advocaat en partner bij Hekkelman Advocaten, zijn visie gedeeld op en ervaring met artikel 13b Opiumwet. Ook ging hij met de deelnemers in gesprek over casuïstiek.

Marcel van de Ven en Eric Bervoets vertelden over het onafhankelijke onderzoek dat zij hebben gedaan naar transport en logistiek in Nederland. Uit het onderzoek ‘Doorbraak verzocht’ blijkt dat transport en logistiek in Nederland onveranderd kwetsbaar zijn voor criminaliteit en misbruik.

Martijn Mol en Tom Torensma vertelden de deelnemers van de kenniskring meer over het programma Transport Facilitated Organized Crime van de Landelijke Eenheid van de politie.

Meer weten over deze bijeenkomst?

De staatsraden advocaat-generaal Widdershoven en Wattel hebben een conclusie uitgebracht over de evenredigheidstoets.

Tijdens een speciaal ingelast webinar op maandag 6 september praatte advocaat Franc Pommer, advocaat en partner bij Hekkelman Advocaten, de deelnemers van de kenniskring en andere geïnteresseerden bij over deze conclusie. In totaal namen 100 geïnteresseerden deel aan het webinar.

Pommer legde ook uit wat de conclusie zegt over artikel 13b Opiumwet en welke gevolgen er zijn voor de praktijk.