Ga naar de inhoud

Samenwerken bij aanpak drugscriminaliteit

Barrières opwerpen om gelegenheden voor drugscriminelen weg te nemen.

Pand die op last van de burgemeester is gesloten.

Om drugscriminaliteit effectief aan te kunnen pakken, is het belangrijk om eerst inzicht in het fenomeen te hebben. Dit inzicht krijg je door het bedrijfsproces van drugscriminelen in kaart te brengen. Het CCV gebruikt hier barrièremodellen voor. Op www.barrieremodellen.nl vind je onder andere modellen over:

Omdat de barrièremodellen instrumenten voor veiligheidsprofessionals zijn, heb je voor deze website wel een account nodig. Je kunt deze via de website aanvragen. 

Gelegenheden en dienstverleners drugscriminelen

Per bedrijfsstap maken criminelen gebruik van gelegenheden die geboden worden. Bij het verwerven van een locatie voor hennepteelt maken criminelen bijvoorbeeld gebruik van het feit dat veel stallen leeg staan en boeren het water aan de lippen staat. Huren van een locatie voor het telen van hennep wordt dan een fluitje van een cent. Bij iedere bedrijfsstap zijn er daarnaast personen of partijen die de criminelen bewust of onbewust kunnen helpen met producten en diensten.

Een klusjesman kan de stroomtoevoer naar de henneplocatie bijvoorbeeld bewust manipuleren, maar een medewerker van een tuincentrum kan zich er bijvoorbeeld helemaal niet van bewust zijn dat de zakken potgrond die hij verkoopt gebruikt wordt voor de productie van hennep. Toch verleent ook dit tuincentrum een dienst aan de crimineel. In het barrièremodel zijn per bedrijfsstap alle gelegenheden en (on)bewuste dienstverleners in kaart gebracht.

Barrières opwerpen om gelegenheden voor drugscriminelen weg te nemen

Als je weet welke gelegenheden en dienstverleners het criminele bedrijfsproces mogelijk maken, kun je per bedrijfsstap bedenken welke barrières je kunt opwerpen om deze gelegenheden duurzaam te verstoren of zelfs weg te nemen. Zodat criminele handelingen niet meer of moeilijker plaats kunnen vinden. In het voorbeeld over hennepteelt kan de gemeente de bewustwording van boeren over de gevaren van hennepteelt vergroten, kunnen energiebedrijven toezicht houden op hun medewerkers en kan cameratoezicht afschrikwekkend werken. Ook de mogelijke barrières staan in het barrièremodel weergegeven.

Publiek-private samenwerking om drugscriminaliteit te bestrijden

Er zijn veel verschillende barrières op te werpen om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Om criminele bedrijfsprocessen echter effectief te verstoren, is het opwerpen van een enkele barrière niet genoeg. Barrières van verschillende partijen dienen met elkaar gecombineerd te worden. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk publieke en private partijen, zoals opsporingsdiensten, Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s), overheidsdiensten, bedrijven, organisaties en ondernemers met elkaar samenwerken en gezamenlijk ingrijpen.

Aan de hand van het barrièremodel kun je samen een strategie bepalen: op welke stappen in het bedrijfsproces gaan we ons concentreren? Welke gelegenheden willen we verstoren en wie hebben we daarbij nodig? Welke barrières werpen we dan samen op? Alleen door bewust keuzes te maken, kan een maximaal resultaat behaald worden. 

Afspraken maken om effectief drugscriminaliteiten aan te pakken

Om drugcriminaliteit effectief samen te kunnen aanpakken, sluiten publieke en private partijen hiervoor ook wel convenanten af. Hierdoor wordt het onder andere makkelijker om informatie met elkaar uit te wisselen. 

Voorbeelden van convenanten: