Ga naar de inhoud

Beoordelingskader artikel 13b Opiumwet

Artikel 13b Opiumwet is het voornaamste instrument dat wordt gebruikt binnen de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit.

Pand die op last van de burgemeester is gesloten.

Artikel 13b Opiumwet is het voornaamste instrument dat wordt gebruikt binnen de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit. Op grond van deze wet is de burgemeester bevoegd om een last onder bestuursdwang op te leggen. Dit kan als in een woning of lokaal (of een daarbij behorend erf) soft- en/of harddrugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. In de praktijk kan het toepassen van deze bevoegdheid leiden tot:

  • Een waarschuwing
  • Een last onder dwangsom
  • Het sluiten van een pand of perceel.

Toetsingskader

Om inzichtelijk te maken wanneer sprake is van het rechtmatig toepassen van artikel 13b Opiumwet kan het rechterlijke toetsingskader worden gebruikt. Dit kader kan ook worden gebruikt bij het afwegen van de belangen en het motiveren van het besluit.

Het rechterlijke toetsingskader bestaat uit 2 vraagstukken:

  1. Het bevoegdheidsvraagstuk
  2. Het evenredigheidsvraagstuk.

Bekijk het beoordelingskader