Product toegevoegd aan winkelmand

Veilige Vakantieparken


Veilige vakantieparken

Sommige vakantieparken in Nederland hebben hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Deze problemen kunnen uiteenlopen van overlast door dronkenschap of lawaai, tot verloedering van huisjes en parkgebied. Soms is er zelfs sprake van seksuele uitbuiting, hennepteelt of de opslag van gestolen goederen. Op deze webpagina's worden handelingsperspectieven gegeven om als gemeente, samen met onder meer de provincie, politie en ondernemers een duurzame oplossing te bieden voor de problematiek

Probleem in zicht

Het dossier behandelt 3 thema’s:

  • Een vakantiepark dat wordt gebruikt als huisvesting voor mensen die uit het zicht willen blijven: zoals criminelen en mobiele bendes.
  • Een vakantiepark dat huisvesting biedt aan kwetsbare personen: bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met mensenhandel, uitbuiting, GGZ-problematiek en arbeidsmigranten.
  • Een vakantiepark dat als locatie dient voor criminele activiteiten.

Verder in het dossier treft u:

De alliantie met en voor u

Deze webpagina's zijn tot stand gekomen dankzij een alliantie tussen het programma Vitale Vakantieparken, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zeeland West-Brabant, het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV. Ook is samengewerkt met een breder netwerk bestaande uit onder meer diverse RIEC’s, gemeenten, Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst.

Uw ervaring telt mee

Met de maatregelen in dit dossier, kunt u de problematiek op vakantieparken aanpakken. Niet alle maatregelen zijn 100% uitgekristalliseerd maar ze hebben volgens professionals zeker kans van slagen.

Dit webdossier is een dynamisch document en continu in ontwikkeling. Uw praktijkvoorbeelden en uw ervaring met dit dossier zijn belangrijk voor ons. Uw reacties, goede voorbeelden en lokale initiatieven houden dit webdossier actueel. Neem contact op met CCV-adviseur Joeri Vig als u praktijkvoorbeelden en uw ervaring met dit dossier met ons wilt delen.

Expertgroep helpt 

Heeft u vragen over de problematiek op vakantieparken in uw gemeente? Geeft dit dossier u onvoldoende informatie of is iets onduidelijk? Neem contact op met het CCV. Een expertgroep kan u helpen! De experts van bijvoorbeeld de Belastingdienst, gemeenten, RIEC en politie kunnen uw vragen beantwoorden.

Contact

Wilt u de vakantieparken in uw gemeente veilig en leefbaar maken? CCV-adviseur Joeri Vig (06 10 190 977) en andere experts geven u raad.