Product toegevoegd aan winkelmand

Veilige vakantieparken


Veilige vakantieparken

Sommige vakantieparken in Nederland kennen hardnekkige problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Deze problemen kunnen erg uiteenlopen. Het kan gaan om overlast door dronkenschap of lawaai, maar ook om de verloedering van huisjes en parkgebied. Soms is er zelfs sprake van prostitutie, hennepteelt of de opslag van gestolen goederen.

Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector

Het programma Vitale Vakantieparken - een samenwerking van Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland, uitbaters van vakantieparken en anderen - ontwikkelde samen met het CCV en het ministerie van Veiligheid en Justitie de methode 'Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector' (SVO-R). Met dit instrument kunnen de uitbaters van vakantieparken en overheden het ontstaan van ernstige veiligheidsproblemen in vakantieparken aanpakken of voorkomen. Gezamenlijk tijdige maatregelen nemen, is in dit instrument de sleutel tot succes.

Deze integrale benadering kende in 2015 een succesvolle piot in de gemeente Epe, waaraan naast de gemeente ook 3 ondernemers en alle lokale veiligheidspartners aan deelnamen.

5 stappen

De methode SVO-R bestaat uit 5 opeenvolgende stappen, bestaande uit diverse activiteiten. Na het opzetten van de samenwerking en de organisatie volgt het in beeld brengen van de problematiek. Vervolgens worden er acties en maatregelen ontwikkeld, geprioriteerd en uitgevoerd. Alle betrokken hebben daarbij een rol. Aan het eind van het proces worden de acties en maatregelen doorontwikkeld en naar regulier beleid omgezet.

De handreiking voor Veilige vakantieparken beschrijft de methode 'Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector'. Hierbij is aandacht voor de rollen van de verschillende partijen, in het bijzonder die van de gemeente en krijgen alle afzonderlijke stappen volop aandacht.

De handreiking kunt u kosteloos aanvragen bij Joeri Vig: joeri.vig(at)hetccv.nl.

Download het inkijkexemplaar

Resultaten

De methode SVO-R:

  • Bevordert de ontwikkeling van schone, ongeschonden en veilige vakantiepark(en).
  • Zorgt voor een sterker toeristisch recreatief product.
  • Geeft een ondernemer concrete handvatten om problemen te voorkomen of aan te pakken.
  • Geeft een beter zicht op bestaande problematiek en risico‚Äôs in vakantiepark(en).
  • Borgt een (vruchtbare) samenwerking tussen gemeente, ondernemers en andere (veiligheids)partners.
  • Bevat concrete aanwijzingen voor gemeenten over hoe zij beleid en uitvoering rondom vakantieparken kunnen vormgeven.
  • Versterkt de samenwerking tussen ondernemers.

Rol CCV

Wilt u de methode 'Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector' gaan toepassen? Het CCV kan u hierbij begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met Joeri Vig, telefoon: 06 10 190 977.