Ga naar de inhoud

Om georganiseerde criminaliteit en ondermijning op vakantieparken effectief aan te kunnen pakken, is het allereerst belangrijk om inzicht te hebben in de fenomenen waarmee je te maken hebt. Het CCV heeft een methode beschikbaar waarmee je het criminele proces en de complexe wereld eromheen overzichtelijk kunt ordenen en analyseren. Deze methode heet het barrièremodel.

Het barrièremodel ‘Ondermijning op vakantieparken’ bestaat uit vijf stappen:

Als een crimineel misbruik wil maken van een vakantiepark, kan één van de eerste stappen zijn het kopen van een vakantiepark. In deze stap regelt de crimineel de financiering. In het barrièremodel kijken we dan naar de koop- en huurconstructies. Deze bieden criminelen of criminele organisaties de mogelijkheid om geld wit te wassen. Het vakantiepark is mogelijk ook interessant om te gebruiken voor criminele doeleinden.

Een crimineel kan er ook voor kiezen om te investeren in (enkele) object(en) op vakantieparken. In deze stap hebben we gekeken naar koop-, huur- en pachtconstructies. Ook in deze stap houden we rekening met witwasconstructies.

Zodra een vakantiepark of vakantiehuizen zijn aangekocht, moeten het park en de huizen gebruiksklaar worden gemaakt. Dit kan zijn voor de reguliere verhuur aan toeristen. Hierdoor komt het park of het vakantiehuis (na bijvoorbeeld witwassen) in het reguliere toeristische circuit terecht. De mogelijkheid bestaat ook dat de huizen klaar gemaakt worden voor andere criminele doeleinden, zoals het huisvesten van arbeidsmigranten of een drugslab.

Nadat het vakantiepark of de vakantiehuizen gebruiksklaar zijn gemaakt, worden ze op de markt aangeboden. Bijvoorbeeld voor verhuur. In deze stap kijken we naar de mogelijkheden die hier aan criminelen worden geboden.

De huizen op de vakantieparken worden nu gebruikt. Hier kan sprake zijn van allerlei vormen van ondermijning in de huizen zelf. Huisjes worden bijvoorbeeld gebruikt voor illegale prostitutie, voor drugslabs of drugshandel, voor het huisvesten van arbeidsmigranten of als schuilplaats voor gezochte criminelen of mobiele bendes

In het barrièremodel worden ook de gelegenheidsstructuren, de signalen die op criminele activiteiten kunnen wijzen en de faciliteerders inzichtelijk. Zo ontdekken we welke barrières opgeworpen kunnen worden om de criminele activiteiten zo vroeg mogelijk te verstoren. 

Overzicht barrières

Het CCV heeft een uitgebreid overzicht gemaakt van barrières of maatregelen die de problematiek op vakantieparken aanpakken. Een combinatie van maatregelen levert vaak een duurzame oplossing. Welke combinatie dat is, hangt van de situatie af. Neem voor advies over een duurzame oplossing contact op met CCV-adviseur Lienke Hutten: Lienke.Hutten@hetccv.nl  of 06 12 056 691.

Meer informatie

Benieuwd naar de gelegenheden, signalen, faciliteerders en barrières?