Ga naar de inhoud

Leerkring ondermijning op vakantieparken

Foto van een vakantiepark. Ter illustratie van het CCV-dossier Veilige vakantieparken.

Naast het webdossier verbindt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) professionals die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning op vakantieparken in een leerkring. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hierin ondersteunen we gemeenten en hun (veiligheids)partners. Het vergroten van kennis en handelingsperspectief om ondermijnende activiteiten op vakantieparken te voorkomen en tegen te gaan staan hierbij centraal.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen deelnemers casuïstiek inbrengen. Hier is uitgebreid aandacht voor. De deelnemers wisselen ervaringen uit en bespreken dilemma’s. Daarnaast vindt er op specifieke thema’s kennisuitwisseling plaats, bijvoorbeeld over mensenhandel, het (digitaal) nachtregister en de exploitatievergunning.

De leerkring komt 3 keer per jaar bij elkaar.

Deelnemen leerkring

Wil je ook deelnemen aan de leerkring? Mail dan je naam, telefoonnummer, organisatie en functie naar Danisa Latuhihin, danisa.latuhihin@hetccv.nl. Zij neemt dan contact met je op.