Ga naar de inhoud

Wanneer je signaleert dat er veiligheidsproblemen zijn op vakantieparken, wil je daar natuurlijk wat aan doen. Begin met het in beeld brengen van de parken: hoeveel zijn er, waar zitten ze en welke problematiek speelt er?

Data

Van een vakantiepark zijn bij verschillende organisaties data bekend. Het gaat om:

  • Informatie over de aard en omvang van het park: hoe groot is het park, hoeveel accommodaties zijn er, welke typen accommodaties, welke faciliteiten en welk personeel is aanwezig?
  • Informatie over de wijze van parkbeheer volgens de regels van de branche en de vrije invulling door de eigenaar/beheerder zelf.
  • Data van politie, gemeente en brandweer over incidenten, aangiftes, vergunningen, toezicht en handhaving, en financiële aspecten als lokale belastingen. Deze data zijn gebaseerd op wet- en regelgeving. Voor de verschillende veiligheidsthema’s gelden verschillende wet- en regelgeving. Al die wet- en regelgeving moet je in kaart brengen.
  • Informatie over inschrijvingen van natuurlijke en rechtspersonen op het park. Deze informatie en verdiepende analyses zijn te vinden in het dashboard Zicht op Ondermijning.

Lijst met parken

De gemeente zelf heeft een lijst met parken. Voor de volledigheid is dit aan te vullen met informatie van de ANWB, RECRON, gemeentelijke VVV’s, Kamer van Koophandel, Stichting Vrije Recreatie, websites van vakantieparken en plaatselijke ondernemersverenigingen.

Risico-indicatie

Is de lijst compleet, dan kan je een kwantitatieve analyse doen op basis van systeeminformatie van politie, Belastingdienst, omgevingsdiensten, Veilig Thuis en het RIEC, et cetera. Deze analyse levert een risico-indicatie op, die kan worden getoetst met lokale informatie vanuit bijvoorbeeld vergunningen, toezicht en handhaving en brandweer. Deze methodiek is opgezet door Onderzoeksbureau Beke en kan worden uitgevoerd door het RIEC.

Ga op bezoek

Als aanvulling op de risico-indicatie kan je de parken bezoeken. Dit bezoek levert vaak nog extra informatie op. Systeeminformatie is namelijk niet altijd actueel. 

Volledig beeld

Deze fase dient ertoe om essentiële informatie zo volledig mogelijk in kaart te krijgen. Bijvoorbeeld welke sociale en fysieke veiligheidsrisico’s op vakantieparken spelen: waar maakt men melding van, wat komt men tegen en wanneer ontstaan problemen?

Maar ook hoe ondernemers wet- en regelgeving naleven. En op welke wijze de overheid het toezicht op de parken en de handhaving van die wetten en regels heeft georganiseerd. Verder is het belangrijk in beeld te krijgen hoe de eigendoms- en beheersituatie van de parken in elkaar zit, en of er specifieke omstandigheden zijn die het risico op onveiligheid verhogen.