Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtbemiddeling


Buurtbemiddeling

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel van inwoners van jouw gemeente aantasten.

Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. In 290 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar.

Getrainde buurtbemiddelaars vergroten leefbaarheid

Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Het CCV helpt bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling

buurtbemiddelingHet Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. Het CCV organiseert landelijke bijeenkomsten, faciliteert een registratie- en statistiekprogramma, helpt bij het maken van een folder buurtbemiddeling en geeft informatie over bijvoorbeeld trainingen en ondersteuning.

Wil je meer weten? Neem contact op met CCV-adviseur Frannie Herder op frannie.herder(at)hetccv.nl.

Podcast van buurtbemiddelaar Hugo Greeven

Buurtbemiddelaar Hugo Greeven uit Utrecht legt in deze podcast van De Dag op NPO Radio 1 helder uit hoe buurtbemiddeling werkt. Journalist Jurgen van den Berg vraagt hem ook naar de bemiddeling die hem het meest is bijgebleven, en dat verhaal is ronduit ontroerend. Het illustreert feilloos hoe buurtbemiddeling buren nader tot elkaar kan brengen en tot een groter onderling begrip en verbondenheid kan leiden. 

Problemen met je buren?

Heb je zelf een probleem met je buren? Kijk voor informatie en hulp op www.problemenmetjeburen.nl.