Ga naar de inhoud

Kwaliteitstoets basistraining buurtbemiddelaars

Een trainingsinstelling kan door het CCV worden erkend. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de trainingen voldoen aan bepaalde criteria voor het opleiden van vaardige en competente buurtbemiddelaars. Om na te gaan of dit het geval is, neemt een commissie van deskundigen, in opdracht van het CCV, de basistrainingen buurtbemiddeling onder de loep.

Erkende trainingsinstellingen basistraining buurtbemiddelaars

Verschillende trainingsinstellingen zijn door het CCV erkend als geschikte aanbieder van de basistraining vrijwilligers buurtbemiddeling. Deze instellingen mogen het logo van buurtbemiddeling gebruiken op hun trainingsdocumentatie.

De erkende instellingen zijn:

 1. FaberMediation
 2. Match-it
 3. BuroMediation
 4. Cocon
 5. De Schoor
 6.  Welzin/Indebuurt033
 7. Stenenkamer3
 8. Beterburen / Nijenhuis & De Jaegher
 9. WerkPro
 10. Solidair Groningen & Drenthe
 11. Inzicht Trainingen
 12. Majnu Coaching en Training
   

Data en procedure komende erkenningsronden

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een erkenning van de basistraining vrijwilligers buurtbemiddeling kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het CCV. Dit kan op twee momenten:

 • Vóór 1 april (met erkenning per 1 juli)
 • Vóór 1 oktober (met erkenning per 1 januari)

De kwaliteitstoets basistraining vrijwilligers buurtbemiddeling biedt een algemene toelichting op het traject. Bij de aanvraag dient een vragenlijst te worden beantwoord. Voor het laten toetsen van de basistraining vrijwilligers buurtbemiddeling wordt eenmalig een bedrag €800 (excl. btw) in rekening gebracht. Iedere 2 jaar wordt de training opnieuw beoordeeld. Voor deze hercertificering wordt een bedrag van €500 (excl. btw) in rekening gebracht. Voor een eventuele herkansing worden geen extra kosten gerekend.

Ook is het nodig deelnemers aan de training een evaluatieformulier te laten invullen. De ingevulde formulieren overhandigen de deelnemers aan hun eigen coördinator, die de verzamelde formulieren opstuurt aan het CCV t.a.v. Karin Huiskamp, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.

Vragen over kwaliteitstoets buurtbemiddeling?

Heb je vragen over de kwaliteitstoets buurtbemiddeling? Neem contact op met Sten Meijer.