Ga naar de inhoud

Informatie voor coördinatoren buurtbemiddeling

Het CCV ondersteunt coördinatoren van projecten buurtbemiddeling. Het CCV organiseert landelijke bijeenkomsten, faciliteert een registratie- en statistiekprogramma, helpt bij het maken van een folder buurtbemiddeling en geeft informatie over bijvoorbeeld trainingen voor buurtbemiddelaars en andere ondersteuning.

Logo buurtbemiddeling

Logo buurtbemiddelingHet CCV heeft als beheerder van het instrument buurtbemiddeling een logo ontwikkeld met als doel het instrument herkenbaar te maken en stevig te positioneren. Wil je het officiële landelijke logo buurtbemiddeling gebruiken in jouw buurtbemiddelingsorganisatie, dan dien je een gebruikersovereenkomst met het CCV ondertekenen.

Documenten voor coördinatoren buurtbemiddeling

Erkenning van buurtbemiddelingsorganisaties

Al enkele jaren bestond er vanuit het veld behoefte om de kwaliteit van de buurtbemiddelingsorganisaties onder de loep te nemen. Het CCV voorziet sinds 2011 in deze behoefte met de kwaliteitstoets buurtbemiddeling.

Registratie- en statistiekprogramma voor coördinatoren buurtbemiddeling

Om coördinatoren te ondersteunen en te faciliteren, heeft het CCV een webbased registratie- en statistiekprogramma ontwikkeld. Dit programma maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze de gegevens van buurtbemiddelingszaken te registreren en rapportages te maken. Het programma kan kosteloos worden gebruikt.

Wil je gebruik maken van het programma, mail dan je projectgegevens naar het CCV. Je ontvangt dan inloggegevens.

Bij technische problemen met het registratieprogramma kun je contact opnemen via de mail.

Mediabeleid buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling krijgt veel aandacht in de media. Het is belangrijk dat er zorgvuldige en eenduidige informatie wordt gegeven aan de pers. Dit geldt voor algemene vragen én voor vragen over lokale of regionale initiatieven. Om deze reden hebben projectcoördinatoren buurtbemiddeling landelijke afspraken gemaakt over het omgaan met de media. Coördinatoren kunnen de afspraken opvragen bij het CCV.

In het document ‘PR en Buurtbemiddeling’ staat onder andere een voorbeeld van een communicatieplan. Ook is er in opgenomen hoe je nieuws maakt en uitleg over de verschillende en meest gebruikte social media. Interesse in dit document? Vraag het op door een mailtje te sturen aan Buurtbemiddeling.

Meer informatie over buurtbemiddeling

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met Frannie Herder.