Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is inzetbaar bij kleine, beginnende conflicten. Buurtbemiddeling is niet inzetbaar bij grote conflicten tussen meerdere buurtgroepen of bij langer lopende of complexe conflicten. Ook als betrokkenen fysiek, psychisch en/of sociaal niet in staat zijn tot communiceren door bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik, is buurtbemiddeling niet inzetbaar.

Een buurtbemiddelingsproject wordt bijna altijd opgezet in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsorganisaties. Deze netwerkpartners zijn van cruciaal belang. De financiering van het project kan via deze lokale partijen worden geregeld.

Vrijwilligers zijn de kern van buurtbemiddeling: dóór bewoners vóór bewoners. De vrijwilligers krijgen een training voordat ze aan de slag gaan als bemiddelaar. Ook krijgen de buurtbemiddelaars coaching en ondersteuning van de coördinator.

Het werven van voldoende vrijwilligers heeft bij de diverse projecten tot nu toe nog niet voor problemen gezorgd. Ook niet om ze te behouden. De inzet van een vrijwilliger wordt besproken met de coördinator en varieert van één bemiddeling per week tot 10 of meer per jaar. Tips voor de werving van vrijwilliger zijn hier te vinden.

Trainingen worden door een aantal trainingsinstellingen verzorgd. Meer informatie over trainingen.

Bij een langlopend of complex conflict kun je professionele mediation proberen. Kijk op de website van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) voor meer informatie. Een gratis juridisch advies, afgestemd op jouw  situatie, krijg je via overlastadvies.nl.

Belangrijk is dat je het project onder de aandacht houdt! De basis hiervoor ligt al in de voorbereidingsfase bij het maken van een startdocument. Tijdens de uitvoering kunt u verschillende acties ondernemen om het project op het netvlies te houden. Aan het eind van het project kun je met een evaluatie uw succes in kaart brengen en vervolgens weer communiceren. Meer informatie over hoe je dit aanpakt? Lees de infosheet ‘Succes van projecten vasthouden‘.

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kun je het Handboek Buurtbemiddeling raadplegen.

Vragen die niet in de bovenstaande lijst voorkomen, kun je e-mailen.