Ga naar de inhoud

Buurtbemiddeling extra

Buurtbemiddeling biedt veel én kan tegelijk zoveel meer! In de meeste gevallen voldoet de bekende werkwijze van bemiddelen. Ervaringsverhalen uit de praktijk leren dat er steeds meer moeilijke en complexen meldingen binnen komen die om een andere inzet vragen. Buurtbemiddeling kan hierop inspelen en verdiepende methodieken en extra diensten aanbieden. Dat maakt de kans groter dat deze zaken goed worden afgerond.

Buurtbemiddeling kan haar activiteiten uitbreiden naar buurt- en wijkniveau, meer probleemgebieden en doelgroepen bestrijken (jongeren, psychisch kwetsbaren, dader-slachtoffer) en meer doelgroepen. Ook kan buurtbemiddeling ook preventieactiviteiten ontplooien, zoals bewoners trainen om zelf overlast bespreekbaar te maken.

Er zijn echter ook situaties waarbij buurtbemiddeling geen soelaas biedt. Denk aan verregaande geëscaleerde ruzies. Of in situaties waarbij mensen die psychisch kwetsbaar en geen zogenoemde ‘woonvaardigheden’ hebben en die wel overlast veroorzaken. Psychische problemen zijn niet per definitie een contra-indicatie, want soms kan buurtbemiddeling wél iets betekenen in de aanpak van woonoverlast. Is speciale hulp nodig, dan verwijst buurtbemiddeling door naar hulpverlenende instanties.

Buurtbemiddeling Extra is onderverdeeld in: