Ga naar de inhoud

Stappenplan buurtbemiddeling

De 4 fasen van het stappenplan fungeren als leidraad. In de praktijk vloeien ze vaak in elkaar over. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan worden afgeweken van de (opeenvolging van de) projectfasen.

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.

Globaal overzicht stappenplan buurtbemiddeling

StapActiviteiten
1. VoorbereidenOnderzoeken haalbaarheid, stuurgroep benoemen, financiën regelen, convenant en projectplan opstellen, bepalen gewenste resultaten, kwaliteit en promotie
2. StartenVoorwaarden scheppen, coördinator werven, uitwerken projectplan tot plan van aanpak, werven en trainen vrijwilligers, samenwerking met partners opzetten
3.UitvoerenUitvoeren van het project
Optioneel: in een later stadium nieuwe diensten aanbieden
4. EvaluerenEvalueren en besluiten over voortzetting