Ga naar de inhoud

Interpretatiebesluiten

Sprinklerinstallatie

Het deskundigenpanel VBB-systemen heeft van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging de opdracht gekregen om interpretatievraagstukken te beantwoorden over de toepassing van normen en voorschriften voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (vbb-systemen), zoals sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, schuimblusinstallaties en watermistinstallaties.

Een interpretatiebesluit geeft een interpretatie bij een normbepaling, voorschrift of regel, bijvoorbeeld als deze niet duidelijk is of als het nodig is voor praktische toepassing van de norm. Als het een interpretatiebesluit later in de norm, het voorschrift of de regel wordt verwerkt, kan het daarna vervallen. Een interpretatiebesluit is van toepassing bij certificatie en inspectie.