Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Sprinklerinstallatie

Bij onderhoud aan geboute stalen waterreservoirs volgens de normen komen alle punten aan bod die in TB 67B staan, waaronder de frequentie van het onderhoud. Met andere woorden: de frequentie van het onderhoud aan het geboute stalen waterreservoir wordt bepaald door de normen, niet door TB 67B.

De B-controle moet alsnog worden uitgevoerd (of de C-controle moet naar voren worden gehaald).

Een waterreservoir dat in 2018 7 jaar oud is, is in gebruik genomen toen TB 67A van kracht was. Daarin was 5-jaarlijkse inwendige inspectie voorgeschreven. Gebleken is dat de markt TB 67A vrijblijvend heeft gehanteerd.

Er is daardoor in het onderhoud van geboute stalen waterreservoirs een achterstand ontstaan. Daarom is TB 67A per 1 juli 2016 vervangen door TB 67B. Hiermee wordt de achterstand in het onderhoud ingehaald.

Het ontwerpen en installeren is een heel ander specialisme dan het onderhouden van een sprinklerinstallatie. Het is ingewikkeld om die verschillende specialismen in één certificatieschema te zetten. Daarom is besloten om voor elk specialisme een apart certificatieschema te maken. Dat maakt het wel zo duidelijk en toepasbaar.

Volgens 4.15 van hoofdstuk 9 van TB 80 mag een alternatieve controle worden uitgevoerd indien een flow test leidt tot een gevaarlijke situatie of onherstelbare schade.

In plaats van de full flow test mag een inwendige inspectie van het leidingwerk en sprinklers conform 5.5 van hoofdstuk 9 van TB 80 worden uitgevoerd.

De vraag heeft betrekking op de volgende onderdelen van TB 80:

  • Hoofdstuk 8; pagina 22; Deluge alarmklep
  • Hoofdstuk 9; 4.14

Hiertoe is geen wettelijke verplichting. De Pressure Equipment Directive (PED) zegt niets over verplichte herkeurtermijnen van het type drukhouders waar bladdertanks onder vallen. Herkeuring volgens de PED is niet noodzakelijk.
Er kan wel een noodzaak tot herkeuring bestaan op grond van normen of voorschriften waarmee het blussysteem is ontworpen en geïnstalleerd, of op grond van het onderhoudsmanual dat bij de bladdertank hoort.
Technisch bulletin 64B geeft voor alle bijmengsystemen aan hoe een bepaald voorschriftregime moet worden gehanteerd en splitst dat uit in toepassing van NFPA 11, 16, 25 en 30, respectievelijk toepassing van FM en toepassing van NEN-EN normen. In de uitgangspunten moet vastliggen welke keuze in normset er is gemaakt. Op deze wijze komt ook het onderhoudsvoorschrift te staan in de uitgangspunten (zie hoofdstuk 3 van het technisch bulletin).
De van toepassing zijnde onderhoudsnorm moet onverkort worden gevolgd. Indien onduidelijk is welke onderhoudsnorm van toepassing is (bijvoorbeeld omdat een oud uitgangspuntendocument daarover geen informatie bevat) kan de volgende werkwijze worden aangehouden;

  • Bijmengsystemen in beveiligingen die volledig aan NFPA of FM moeten voldoen dan wel hybride systemen waar prestatie-eisen volgens NFPA of FM gelden: NFPA 25 aanhouden
  • Bijmengsystemen in VAS beveiligingen: NEN-EN 13565-2-2009 + C2:2010 aanhouden

Als een onderhoudsmanual van een bladdertank aanvullende en/of andere onderhoudswerkzaamheden vereist dient het onderhoudsmanual altijd onverkort te worden gevolgd, waarbij tevens geldt dat bij een conflicterende eis tussen het onderhoudsmanual en het onderhoudsvoorschrift, de zwaarste eis maatgevend is.