Ga naar de inhoud

Brandblusinstallaties

Een brandblusinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie of een blusgasinstallatie, zorgt ervoor dat bij brand de schade beperkt blijft tot de directe omgeving van de brand. Hierdoor worden bedrijfsprocessen minder verstoord en komt de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar.

Een sprinklerinstallatie

Brand kan zich razendsnel verspreiden in een gebouw. Die snelheid is afhankelijk van het interieur, bekabeling, plafonds, aanwezige brandbare stoffen en machines, de compartimentering van het gebouw en de brandbeveiligingsinstallatie. Een automatische brandblusinstallatie op maat kan de brandschade fors beperken. Het gebouw kan dan snel weer open en alle processen kunnen snel worden opgepakt.

Wat zijn brandblusinstallaties?

Brandblusinstallaties beheersen of blussen een brand. De installaties kunnen automatisch of handbediend werken. Een automatische brandblusinstallatie wordt aangestuurd door detectoren die op licht, temperatuurstijging of rook reageren. Een automatische brandblusinstallatie treedt bijvoorbeeld in werking als de detectoren een hoge temperatuur opmerken. De hoogte van de  temperatuur kun je vooraf bepalen. Een handbediende brandblusinstllatie activeer je met een handdrukknop. De meest gebruikte brandblusinstallaties zijn sprinklerinstallaties, watermistinstallaties, blusgasinstallaties en blusschuiminstallaties. De brandblusinstallaties gebruiken een blusstof. Deze blusstof wordt onder druk door de leidingen naar uitstroomopeningen geperst, zoals sprinklers, spuitkoppen of bijzonder gevormde en aangepaste uitstroommonden.

Sprinklerinstallatie
Een sprinklerinstallatie signaleert, beheerst, onderdrukt of blust een beginnende brand en beperkt de rookontwikkeling. Het bluswater wordt via leidingen verspreid via sprinklerkoppen.

Watermistsysteem
Een watermistsysteem is het zusje van de sprinklerinstallatie. Het systeem werkt deels hetzelfde. Het grootste verschil is de druppelgrootte: watermist is een zeer fijne nevel.

Blusgasinstallatie
Een blusgasinstallatie zorgt ervoor dat de brand wordt geblust door het inblazen van blusgas. Een blusgasinstallatie bestaat uit automatische brandmelders, gasflessen, leidingen en inblaaskoppen (nozzles).

Blusschuiminstallatie
Een blusschuiminstallatie pas je toe bij de bescherming van opslag van brandbare stoffen en giftige, bijtende of andere gevaarlijke stoffen. Bij een blusschuiminstallatie wordt schuimconcentraat aan het bluswater toegevoegd. Door de spuitmonden en het schuimconcentraat ontstaat blusschuim. Afhankelijk van het soort schuimconcentraat is het een licht-, een middel-, of een zwaarschuiminstallatie.

Is een brandblusinstallatie nodig?

Een automatische blusinstallatie wordt niet voorgeschreven in het Bouwbesluit 2012, maar kan als gelijkwaardige oplossing worden toegepast. De keuze voor een brandblusinstallatie ligt dus volledig bij de gebruiker of eigenaar van een pand. Een brandblusinstallatie op maat kan de brandschade fors beperken tot de directe omgeving van de brandhaard.

Kies voor aanleg en onderhoud met keurmerk

Als je kiest voor een brandblusinstallatie met CCV-keurmerk kies je voor een betrouwbare installatie. Een bedrijf dat brandblusinstallaties met keurmerk levert, wordt gecontroleerd door een certificatie-instelling. De certificatie-instelling controleert of het bedrijf met goed opgeleide mensen en de juiste middelen werkt. Ook controleert de certificatie-instelling hoe het bedrijf omgaat met klachten en of de installatie past bij jouw situatie. Een keurmerk geeft jou, net als de brandweer en verzekeraar, vertrouwen in deze noodzakelijke brandbeveiligingsvoorziening.

Na oplevering van de brandblusinstallatie moet er regelmatig onderhoud plaatsvinden. Kies voor onderhoud met keurmerk. Deze bedrijven onderhouden sprinkler-, blusgas- en watermistinstallaties met goed opgeleide mensen en de juiste middelen, en volgens het protocol dat bij jouw installatie hoort.

Inspectie brandblusinstallatie

Als jouw blusinstallatie een gelijkwaardige oplossing is volgens het Bouwbesluit, moet je een geldig inspectiecertificaat hebben. Een onafhankelijk inspecteur beoordeelt volgens het CCV-inspectieschema de brandblusinstallatie. In het inspectierapport staat het resultaat van de inspectie en of de brandbeveiliging nog voldoet aan de eisen. Als alles in orde is krijg je een inspectiecertificaat, waarmee je kunt aantonen dat je aan de regels voldoet. Het inspectiecertificaat is een jaar geldig volgens de Regeling Bouwbesluit.

Ontwerp

Een goed ontwerp is het halve werk. Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor de brandblusinstallatie zorgt ervoor dat de installatie past bij het gebruik van het gebouw en voorkomt dat je de installatie later moet aanpassen. Een fout herstellen in de installatie is altijd duurder dan een goed ontwerp. Zoek een brandbeveiligingsadviseur voor een ontwerp van een sprinklerinstallatie met CCV-keurmerk of lees meer over het uitgangspuntendocument brandbeveiliging met CCV-keurmerk.