Ga naar de inhoud

Normen en voorschriften

Brandblusinstallatie

Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van brandblusinstallaties bestaan verschillende normen en voorschriften. Deze normen worden gebruikt bij certificatie en inspectie van brandblusinstallaties. Veelgebruikte normen zijn afkomstig van NEN, NFPA, FM en CEA.

Nieuwe installaties

Het meest gebruikte voorschrift voor nieuwe installaties in Nederland is NEN-EN 12845 + NEN 1073 Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud. NEN-EN 12845+NEN 1073 is te bestellen bij NEN.

Er wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van buitenlandse voorschriften, afkomstig van:

  • National Fire Protection Association (NFPA)
  • Factory Mutual Insurance Company (FM Global)
  • Comité Européen des Assurances (CEA)

De meest gebruikte ontwerpvoorschriften in Nederland zijn NEN-EN 12845 + NEN 1073, NFPA en FM.

Technische bulletins en interpretaties

Bij de toepassing van voorschriften voor Nederlandse situaties doet zich een enkele keer een interpretatiekwestie voor. Deze worden besproken in het deskundigenpanel VBB-systemen en kunnen leiden tot een technisch bulletin of een interpretatiebesluit. Dit deskundigenpanel is ingesteld door de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV.

Technische bulletins behandelen onderwerpen waarin normen of voorschriften niet (voldoende) duidelijk zijn. De overzichtspagina met TB’s biedt het complete overzicht van alle TB’s die in aanvulling op NEN-EN 12845+NEN 1073 kunnen worden gebruikt bij sprinklercertificering en -inspectie.

Interpretaties van de norm of van voorschriften worden gepubliceerd bij de Interpretatiebesluiten Deskundigenpanel VBB-systemen.

Andere besluiten van het deskundigenpanel worden opgenomen in een besluitenlijst. Deze zijn ook te vinden bij de besluitenlijst Deskundigenpanel VBB-systemen.

Bestaande installaties

Bij bestaande installaties mogen de voorschriften worden gebruikt die golden bij aanleg. Bij inspectie van blusinstallaties kunnen harmonisatieafspraken worden gebruikt.

VAS

Tot de introductie van NEN-EN 12845+NEN 1073 werden installaties in Nederland vaak aangelegd volgens de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) en bijbehorende VAS-memoranda. In NEN-EN 12845+NEN 1073 is een groot aantal bepalingen uit de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) opgenomen. VAS en de meeste bijbehorende memoranda zijn voor nieuwe installaties buiten toepassing verklaard. De VAS-memoranda die nog van toepassing zijn voor nieuwe installaties staan op deze pagina.