Ga naar de inhoud

Voorschriften bestaande installaties

Brandblusinstallatie

De Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) en een aantal VAS-memoranda zijn overbodig geworden na invoering van NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010. Voor nieuwe installaties kunnen de VAS en de VAS-memoranda niet meer worden gebruikt.

Veel sprinklerinstallaties zijn aangelegd volgens de VAS en moeten volgens deze voorschriften en bepalingen worden onderhouden. Bij inspectie wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de bepalingen die golden bij aanleg. Daarom moeten alle documenten die niet van toepassing zijn voor nieuwe installaties beschikbaar zijn op de website van het CCV: de VAS (zie hieronder).

Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS)