Ga naar de inhoud

Een goede informatiepositie is essentieel voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van de openbare orde. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wil je de informatiepositie van jouw gemeente (rondom veiligheid) ook op andere wijze versterken en beter organiseren? Het CCV helpt je er graag bij. Bijvoorbeeld met het modelprotocol ondermijning. Door het modelprotocol te gebruiken bij het inrichten van het uitwisselen van informatie binnen gemeenten, kun je de informatiepositie van jouw gemeente versterken. Maar het CCV doet meer.

Onze ondersteuning

Naast het modelprotocol ondersteunt het CCV gemeenten op verschillende manieren:

  • Het CCV helpt je met het in kaart brengen van je huidige informatiepositie door de juiste vragen te stellen. Bijvoorbeeld over een specifiek veiligheidsthema.
  • Het CCV draagt oplossingen aan waarmee je de organisatie van jouw informatiepositie verbetert.
  • Het CCV adviseert je in de keuze voor een informatie- of datagestuurd systeem (intelligence). Bijvoorbeeld voor een aanpak van ondermijning in jouw gemeente.
  • Het CCV initieert de samenwerking tussen verschillende gemeentelijke domeinen om het uitwisselen van waardevolle gegevens te bevorderen.
  • Het CCV organiseert werkbezoeken aan gemeenten die voorop lopen met het delen van informatie en hun datagedreven aanpak.
  • Het CCV biedt een netwerk voor gemeenten. Hierin kunnen onder andere veiligheidscoördinatoren, beleidsmedewerkers en privacyfunctionarissen kennis en informatie met elkaar uitwisselen over de aanpak van ondermijning.
  • Het CCV organiseert periodiek een bijeenkomst voor dit netwerk. Ook kun je zelf voor de deelnemers van het netwerk een bijeenkomst organiseren. Wij ondersteunen hier graag bij.
  • Het CCV beantwoordt samen met zijn netwerk vragen over het modelprotocol en publiceert veelgestelde vragen.
  • Het CCV heeft veel criminele bedrijfsprocessen uitgewerkt in barrièremodellen. Bekijk deze barrièremodellen. Wij hebben ook de tool om zelf barrièremodellen te maken.
  • Het CCV heeft in september 2021 een inspirerende bijeenkomt georganiseerd over het thema informatievoorziening. Tijdens de online bijeenkomst legde mr Jolanda van Boven de deelnemers uit hoe je op zorgvuldige wijze informatie kunt delen als je multidisciplinair samenwerkt. Lees de samenvatting.

Aanpak ondermijning per probleemgebied

Gemeenten kunnen samen met hun ketenpartners verschillende barrières opwerpen om bepaalde facetten van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

De CCV-dossiers geven per probleemgebied een uitgebreide beschrijving van de gemeentelijke rol in de geïntegreerde aanpak. Vanzelfsprekend zijn deze ‘probleemgebieden’ niet uitputtend. In bijna elke branche kan de invloed van georganiseerde criminaliteit voelbaar zijn. Deze CCV-dossiers zijn:

Wil je meer informatie over de ondersteuning die het CCV biedt? Of wil je zelf een oplossing delen in dit dossier? Stuur dan een mail naar CCV-adviseur Michel de Vroege, michel.devroege@hetccv.nl. Je kunt ook een kijkje nemen in het webdossier informatiepositie gemeenten.