Ga naar de inhoud

Signalen & aanpak ondermijning

Een checklist is onderdeel van het modelprotocol ondermijning. Deze checklist is op basis van het privacy protocol van de gemeente Rotterdam ontwikkeld. Hiermee kun je beoordelen of een specifiek signaal betrekking heeft op de zogenaamde ‘signaalanalyse’. Dit zijn de stappen 1 tot en met 3 in het modelprotocol voor de aanpak van ondermijning. Het gaat om signalen die opgehaald zijn door de gemeente en gerelateerd zijn aan een persoon. Kijk voor meer informatie op de pagina Stappenplan modelprotocol. 

Onderstaand schema beschrijft de stappen van de signaalanalyse. Per stap kan aan het oorspronkelijke signaal een extra kenmerk, indicator of red flag worden gegeven.

5 kenmerken

3 kenmerken gaan over het aantasten van instituten, de gezagspositie van bestuur, politie en/of andere overheidsorganen en de openbare orde en veiligheid. 1 kenmerk gaat over het ontwrichten van de maatschappelijke, politieke en/of economische structuren. Het laatste kenmerk gaat over onrechtmatigheden, maatschappelijke bedreigingen en/of georganiseerde criminaliteit.

5 indicatoren situationele en lokale verankering

3 indicatoren gaan over gelegenheidsstructuren in de bestuurlijke omgeving, in de (sociaal-)maatschappelijke omgeving en in de zakelijke/economische omgeving. 1 indicator gaat over processen, procedures, instructies en/of structuren binnen een organisatie die het mogelijk maakt te faciliteren. De vijfde indicator gaat over de betrokkenheid van een locatie, een persoon, een groep, een familie en/of een netwerk.

5 indicatoren signalering

Dit zijn de indicatoren: incongruenties, malafide en/of criminele activiteiten, veelal systematisch en structureel gepleegd, latent aanwezig en complex. Deze indicatoren worden verder uitgewerkt in de red flags, waarbij keuze is uit een hele reeks mogelijkheden van onder meer financiële, fiscale en juridische aard. 

Klik op de afbeelding voor een grote versie.

Meer informatie over het toepassen van dit model vind je in bijlage 1 ‘Checklist ten behoeve van de signaalanalyse’ van het modelprotocol.

Lees meer: Signalen & aanpak ondermijning