Product toegevoegd aan winkelmand

Organisatie OOV op orde


Organisatie OOV op orde

Jeugdoverlast, criminaliteit en fysieke veiligheid. Het zijn allemaal onderwerpen die behoren tot het taakgebied van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Een sterke positie van de afdeling OOV binnen uw gemeente is van groot belang. Het CCV kan je met digitale hulpmiddelen en workshops helpen deze rol optimaal te vervullen.

Regierol bij gemeente

De gemeente heeft de regierol op integraal veiligheidsbeleid. Het CCV hanteert vijf voorwaarden voor het versterken van de regierol en integrale samenwerking:

  1. Organisatiestructuur.
  2. Samenstellen van het team OOV.
  3. Kwaliteit en uitvoering veiligheidsbeleid.
  4. Wisselwerking met partners.
  5. Ondersteunende factoren.

Organisatiestructuur

Het invullen van deze korte vragenlijst helpt de positie van de gemeentelijke organisatie te bepalen. Drie elementen zijn leidend, namelijk:

  • De positionering van het team OOV binnen de gemeente. Is het bijvoorbeeld een doortastend team, een zelfstandig team, of onderdeel van een grotere afdeling?
  • De politieke focus: een duidelijke politieke opdracht van het college van burgemeester en wethouders leidt tot meer invloed van het team OOV in de organisatie.
  • De invulling van veiligheidstaken: hoe integraal wordt aan de uitvoering van veiligheid vormgegeven? Pakken andere afdelingen zoals bijvoorbeeld Jeugd en Stadsbeheer ook veiligheidstaken op, of komt veel werk op de schouders van OOV terecht?

Samenstellen van het team OOV

Hoe het team OOV er uitziet, is afhankelijk van de accenten die de gemeente legt op het terrein van openbare orde en veiligheid. Wanneer de nadruk ligt op de bevoegdheden van de burgemeester, vraagt dat andere competenties dan wanneer het accent ligt op georganiseerde criminaliteit. Welke overwegingen daarin ten grondslag liggen, kun je zien via de korte vragenlijst onder 'Organisatiemodellen & functieprofielen'.

“Doe jezelf een plezier en vul deze korte vragenlijst in. Deze levert je een uitgewerkt advies op voor jouw gemeente op vijf bouwstenen: positionering, formatie, functieprofiel, takenpakket OOV en borging en afstemming.”

- CCV-adviseur Axel Weggelaar

Kwaliteit en uitvoering veiligheidsbeleid

Om de kwaliteit van het veiligheidsbeleid te verhogen, biedt het CCV:

Wisselwerking met partners

De wisselwerking met interne en externe partners kan via de ‘harde’ en via de ‘zachte’ kant verlopen. De 'harde' kant met bijvoorbeeld prestatieafspraken en het vastleggen van afspraken van belang in jaaruitvoeringsplannen (JUP). Maar de wisselwerking met bijvoorbeeld medewerkers kan ook via 'zachtere' vormen van sturing en regie. Denk hierbij aan activiteiten op basis van draagvlak, betrokkenheid, informele contacten en ontmoetingen.

Ondersteunende factoren

Andere ondersteunende factoren voor het versterken van de regierol en integrale samenwerking kunnen bijvoorbeeld huisvesting en ICT zijn. Zitten de mensen die elkaar nodig hebben bij elkaar, en beschikken ze allemaal over dezelfde communicatiemiddelen.