Ga naar de inhoud

Maatwerk advies

Om OOV-professionals hun werk goed te laten doen, zijn een goede vormgeving en positionering van de afdeling OOV van groot belang.

Twee bouwvakkers op een steiger. Ter illustratie van het dossier Organisatie OOV op orde.

Deze korte digitale vragenlijst helpt jou daarbij. Als je de vragenlijst invult (circa 10 minuten), krijg je een passend advies. Zie dit als vertrekpunt om er zelf verder mee aan de slag te gaan. Het advies gaat in op 5 bouwstenen. Dit zijn: formatie, samenstelling team, kenmerken teamleiding, beleid/planning & control en positionering. Het maatwerkadvies wordt automatisch gegenereerd.

Wanneer kun je dit instrument bijvoorbeeld inzetten

  • Bij het verkennen van een passend organisatiemodel OOV in jouw gemeente.
  • Bij terugkerende capaciteitsissues bij het uitvoeren van OOV-taken.
  • In het begrotingsproces rond formatieclaims voor OOV.
  • Bij het opstellen van een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP).

Om het vernieuwde instrument OOV op orde te testen, heeft het CCV in de zomer van 2022 een aantal gemeenten ondersteund. Hierbij heeft het CCV geholpen om te komen tot een onderbouwing van één of meer van de genoemde 5 bouwstenen. De inzichten die hierbij zijn opgedaan, lees je hieronder.

Verdiepingsslag bij positionering

Bij het ondersteunen van een gemeente heeft het CCV als extra service een verdieping aangebracht op de 5e adviescomponent: positionering. Er is een set van toetsingscriteria opgesteld om zo een objectieve afweging voor een passende positionering te maken. Zie hieronder het wegingskader dat hierbij gebruikt is. Dit kader helpt om het vervolgproces van het maatwerkadvies goed uit te voeren.

Je kunt dit sjabloon downloaden. Ook kun je het geanonimiseerde rapport bekijken.

Onderbouwing extra formatie

Een andere gemeente heeft het CCV geholpen bij het onderbouwen van een realistische formatie voor OOV, gezien de kenmerken van de gemeente. Hiervoor is een beknopte contextanalyse uitgevoerd, waarbij gekeken is naar de kerntaken van OOV in relatie tot de formatie. Wat wordt wel gedaan en waar is geen tijd voor? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Aanwezigheid van een actueel integraal veiligheidsplan.
  • Inzet op actuele vraagstukken, zoals digitale veiligheid.
  • Taken op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Ook is de formatie van de gemeente vergeleken met 2 vergelijkbare gemeenten in dezelfde politieregio. Op deze manier is een goed beeld verkregen hoe de benodigde formatie én de ‘plus formatie’ goed kon worden onderbouwd ten opzichte van de huidige formatie.