Ga naar de inhoud

Benchmark

Ben je benieuwd of jouw OOV-afdeling anders ingericht kan worden?

Twee bouwvakkers op een steiger. Ter illustratie van het dossier Organisatie OOV op orde.

Neem dan een kijkje in de benchmark.

Dan kun je zien hoe andere gemeenten de afdeling OOV hebben georganiseerd, hoeveel fte er is, welke functies er zijn en of er een aparte leidinggevende is. Je kunt eenvoudig zoeken op gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners.

Behalve de benchmark biedt het CCV ook een digitale vragenlijst (module 1). Als je deze hebt ingevuld, krijg je een rapport dat je als startpunt kunt gebruiken voor een intern gesprek over de afdeling OOV.

Het CCV ontwikkelde ook in samenwerking met een aantal gemeenten een afwegingskader. Het weegkader helpt je bij het maken van bepaalde organisatorische keuzes.

Recentelijk publiceerde het CCV het IVB benchmarkonderzoek onder OOV-ambtenaren. Ook hier vroegen de CCV-adviseurs Nienke van Zelst, Lilian Tieman en onderzoeksstudent Sander Schaap naar het capaciteitsvraagstuk voor de komende jaren.

Capaciteitsvraagstuk vraagt komende jaren nog meer aandacht

De meerderheid van de OOV’ers (61%) vindt dat de capaciteit op hun afdeling niet voldoende is. Een stijging van 10-30% wordt voor de komende jaren als realistisch gezien. 48% geeft aan taken te doen die niet binnen het OOV-terrein vallen, zoals vluchtelingenopvang en werkzaamheden in het sociaal domein. 40% geeft aan verschillende specialismen te missen op de OOV-afdeling, zoals die van data-analist (50%) en de juridische specialisatie (38%).

Het CCV werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid doorlopend aan kennisontwikkeling en -overdracht op basis van signalen en behoeften van ambtenaren OOV. Daar heeft de medewerking aan de benchmark van de 59 gemeenten die via de enquête gereageerd hebben en de 8 verdiepende interviews die daarop volgden ook aan bijgedragen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met adviseur Lilian Tieman: Lilian.Tieman@hetccv.nl.