Product toegevoegd aan winkelmand

Loverboys


Loverboys

Loverboys zijn mensenhandelaren die meisjes of jonge vrouwen emotioneel afhankelijk maken om ze daarna uit te buiten, vaak in de prostitutie. Om loverboyproblematiek goed aan te pakken, is een structurele, integrale aanpak noodzakelijk.

Het CCV helpt met de handreiking Aanpak Loverboyproblematiek en het Stappenplan Ketenaanpak Loverboyproblematiek. Uitvoerende partners kunnen maatregelen nemen die zijn onder te verdelen in preventie, signaleren en melden en interventies. Ook licht het CCV gemeenten en ketenpartners voor over het bestaan en herkennen van mensenhandel (in brede zin) en de (bestuurlijke) mogelijkheden om mensenhandel te bestrijden.

De loverboymethode

De loverboymethode bestaat uit: ronselen, inpalmen, losweken van sociaal netwerk/isoleren en uitbuiten. Onder invloed van internet en social media worden deze fases tegenwoordig ook anders ingevuld. Ronselen gebeurt bijvoorbeeld ook op internet. Deze nieuwe werkwijze noemen we de loverboymethode 2.0. Hierin staan: grooming,(digitaal kinderlokken), inpalmen, inlijven en uitbuiten meer centraal dan bij de traditionele methode. Overigens worden beide methoden ook door elkaar heen gebruikt.

Hoe groot is het probleem met loverboys?

Het is lastig om in beeld te brengen hoe groot het probleem met loverboys is. Dat heeft te maken met het gebrek aan zichtbaarheid, het feit dat weinig slachtoffers aangifte doen en het ontbreken van een consequente registratie. Het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) is het landelijk meldpunt voor de registratie van volwassen slachtoffers van mensenhandel. Dankzij hun registratie, kan in ieder geval worden geconcludeerd dat het een groeiend probleem is. Zie voor meer informatie ook het CoMensha jaarverslag over 2015.

Cijfers CoMensha

Jaartal

 

2011

2012

2013

2014

Slachtoffers mensenhandel

 

1.222

1.711

1.437

1.561

Indicatie slachtoffers loverboys

 

242

278

196

216

Slachtoffers en daders

Iedereen die verliefd kan worden, kan slachtoffer worden van een loverboy. Meisjes, maar ook jongens, in elke gemeente, uit alle lagen van de bevolking, met verschillende opleidingsniveaus kunnen het slachtoffer worden. Toch is er een aantal factoren te onderscheiden die het risico op slachtofferschap beïnvloeden:

  • Het gaat vooral om jonge slachtoffers.
  • Meisjes met een laag IQ zijn gemakkelijk te beïnvloeden en manipuleren.
  • Meisjes uit streng religieuze gezinnen zijn extra kwetsbaar.
  • Meisjes uit problematische gezinssituaties zijn vaak slachtoffer.

Dé loverboy bestaat niet. De onderzoeken die er naar loverboys zijn gedaan, beschrijven wel een aantal overeenkomsten tussen daders:

  • Het zijn vaak mannen tussen de 20 en 30 jaar oud.
  • Ze hebben vaak de Nederlandse nationaliteit en een allochtone (Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse) achtergrond.
  • Veel daders hebben een laag opleidingsniveau.
  • Ze zijn vaak op jonge leeftijd al in aanraking geweest met justitie voor andere delicten, zoals gewelds-, vermogens- en drugsdelicten.

Relevante links