Ga naar de inhoud

Signaleren van seksuele uitbuiting

Medewerkers van gemeenten, waaronder baliemedewerkers van Burgerzaken en toezichthouders, kunnen op allerlei manieren signalen oppikken van seksuele uitbuiting.

Vrouw geeft paspoort aan man. Ter illustratie van het CCV-dossier Seksuele uitbuiting.

Dat kan in direct contact met mogelijke daders en slachtoffers, maar ook door contact met mogelijke facilitators zoals huisjesmelkers. Ook kunnen medewerkers signalen van mensenhandel tegenkomen bij controles van prostitutiebedrijven.

E-learnings signaleren (seksuele) uitbuiting

Het CCV heeft een aantal e-learnings ontwikkeld die gemeentelijke toezichthouders en baliepersoneel helpen bij het signaleren van (seksuele) uitbuiting.

Handleiding en signaalkaarten

Onder het EU-project ‘Development of common guidelines and procedures on identification of human trafficing’ is ook een praktische handleiding gericht op seksuele uitbuiting ontwikkeld. Tevens hebben diverse organisaties signaalkaarten voor diverse vormen van seksuele uitbuiting ontwikkeld:

Breder kijken naar seksuele uitbuiting

Signalen van seksuele uitbuiting komen vaak ongemerkt voor bij andere vormen van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van criminele bendes, mobiele bendes of mensensmokkel biedt vaak ongemerkt informatie voor het signaleren van seksuele uitbuiting. Het is daarom belangrijk om ook breder te kijken dan het fenomeen seksuele uitbuiting, omdat dit vaak nauw verbonden is met andere ondermijnende activiteiten. Benader signalen van seksuele uitbuiting dan ook niet eendimensionaal.