Ga naar de inhoud

Gemeentelijk beleid en lokale regelgeving

Een volwaardige aanpak van mensenhandel vraagt om beleid met voldoende aandacht voor alle bestuurlijke instrumenten en barrières om mensenhandel tegen te gaan

Vrouw geeft paspoort aan man. Ter illustratie van het CCV-dossier Seksuele uitbuiting.

Gemeenten beschikken over de volgende instrumenten:

Ontwikkeling van beleid kan niet alleen lokaal, maar ook regionaal plaatsvinden. Hierdoor worden lokale initiatieven versterkt en verplaatsingseffecten voorkomen.

Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht komt mensenhandel terug in de volgende artikelen:

B8/3-regeling

Vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel krijgen op grond van de B8/3-regeling maximaal 3 maanden bedenktijd om eventueel aangifte te doen als slachtoffer van mensenhandel. Het slachtoffer krijgt een tijdelijke verblijfsstatus en het recht op opvang en (medische) zorg gedurende de strafrechtelijke procedure. Ook getuigen van mensenhandel vallen onder deze regeling. 

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Voor gemeenten is het belangrijk om te weten dat strafrecht en bestuursrecht elkaar kunnen complementeren. Onder het RIEC-convenant kunnen de gemeente, de politie en het OM samenwerken en bekijken in hoeverre strafrechtelijke sancties samen kunnen gaan met door de gemeente opgelegde bestuurlijke sancties.

Kader Aanpak Mensenhandel

Gemeenten moeten in 2022 een aanpak van mensenhandel gereed hebben. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de VNG het Kader Aanpak Mensenhandel ontwikkeld. Het kader biedt bouwstenen om het gemeentelijk beleid in te richten. Naast signalering en bewustwording wordt ook aandacht besteed aan de opvang en hulpverlening aan slachtoffers.

Kompas Aanpak Mensenhandel

In opdracht van de VNG is het Kompas Aanpak Mensenhandel opgesteld. Veel partijen die actief zijn op het dossier mensenhandel hebben een bijdrage geleverd. Het kompas kan als training worden ingezet en heeft de functie van naslagwerk.

Beleidsmodel aanpak mensenhandel

Om gemeenten te helpen met het opstellen en schrijven van beleid heeft CoMensha het ‘beleidsmodel aanpak mensenhandel’ ontwikkeld. Dit beleidsmodel biedt inzicht in het opstellen van gemeentelijke beleid en heeft daarnaast tekstvoorbeelden die overgenomen kunnen worden. Op die manier kan het gemeentelijk beleid tegen mensenhandel effectief geborgd worden.