Product toegevoegd aan winkelmand

Arbeidsuitbuiting


Arbeidsuitbuiting

Ook in Nederland komen dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende omstandigheden op de werkvloer voor. Bijvoorbeeld in de bouw, de horeca, de seksindustrie en de agrarische sector. Naast schending van mensenrechten en wetgeving, is arbeidsuitbuiting strijdig met het stelsel van sociale zekerheid. Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel.

Uitbuiting treft met name de zwakkeren op de arbeidsmarkt zoals illegalen, minderjarigen en au pairs. Ook legale migranten zijn vaak slecht op de hoogte van hun rechten als werknemer. Dit draagt bij aan hun gebrek aan weerbaarheid tegen misbruik.

Rol gemeenten

Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van preventie, signalering, handhaving en hulpverlening, maar ook voor het opwerpen van barrières. Barrières om te voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren.

Het CCV helpt

Het CCV helpt gemeenten bij de aanpak van arbeidsuitbuiting. Je kunt kosteloos gebruikmaken van de volgende producten om arbeidsuitbuiting binnen jouw gemeente op de kaart te zetten:

Ook biedt het CCV je meer informatie over regelgeving en samenwerking met partners.