Ga naar de inhoud

3d. Nieuwe diensten aanbieden

Buurtbemiddeling richt zich in eerste instantie op ruziënde buren, maar heeft meer potentie. Zoals groepsbemiddeling en coaching. Bij groepsbemiddeling ervaren meerdere bewoners overlast van anderen en zijn er twee (of meer) groepen ontstaan die onderling een conflict of meningsverschil hebben. Bij coaching gaat het veelal om personen die na bemiddeling in een vervelende situatie blijven zitten. Hier kan buurtbemiddeling nazorg bieden in de vorm van individuele coaching. Deze diensten zijn een verdieping in de werkwijze van de bemiddelaars.

Buurtbemiddeling Extra

Er zijn ook situaties waarbij buurtbemiddeling geen soelaas biedt. Denk aan verregaande geëscaleerde ruzies. Of in situaties waarbij mensen die psychisch kwetsbaar en geen zogenoemde ‘woonvaardigheden’ hebben en die wel overlast veroorzaken. Psychische problemen zijn niet per definitie een contra-indicatie, want soms kan buurtbemiddeling wél iets betekenen in de aanpak van woonoverlast. Een voorwaarde is wel dat mensen aanspreekbaar zijn, afspraken met elkaar kunnen maken en die ook kunnen nakomen. Meer over de aanpak bij psychisch kwetsbare mensen staat bij ‘Buurtbemiddeling Extra‘. Is speciale hulp nodig, dan verwijst buurtbemiddeling door naar hulpverlenende instanties.

Ook kan buurtbemiddeling haar activiteiten uitbreiden naar buurt- en wijkniveau, meer doelgroepen bedienen, en kan ze ook preventieactiviteiten ontplooien, zoals bewoners trainen. Meer informatie over deze en andere extra diensten van buurtbemiddeling, staat bij ‘Buurtbemiddeling Extra‘.

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.