Ga naar de inhoud

2b. Rol en taken coördinator buurtbemiddeling

Aan de hand van het plan van aanpak schept de coördinator alle voorwaarden om van start te kunnen gaan: vrijwilligers werven en trainen, kantoor en gespreksruimtes inrichten, en promoten van buurtbemiddeling. Met de diverse partners en andere verwijzers maakt hij afspraken over verwijzingen en terugkoppeling. Als dit allemaal goed geregeld is, kan het bemiddelen beginnen.

De coördinator is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van buurtbemiddeling. Concrete taken in deze fase zijn:

  • Zorgen voor publiciteit, voorlichting en informatie.
  • Werven, selecteren en trainen van geschikte vrijwilligers.
  • Onderhouden en verbreden van een functioneel netwerk van verwijzers.
  • Draagvlak creëren bij verwijzers zoals woonconsulenten en wijkagenten.
  • Garanderen van de bereikbaarheid van buurtbemiddeling, onder meer voor aanmeldingen.
  • Zorgen voor een efficiënte werkwijze, heldere procedures, protocollen, vrijwilligerscontract- en verzekering, klachtenreglement.
  • Organiseren van de officiële opening van het project.
  • Bewaken van financiën, continuïteit en kwaliteit.