Ga naar de inhoud

2d. Samenwerken in het netwerk

Buurtbemiddeling werkt samen met veel partijen. Het is van belang om kennis te maken met het lokale zorg- en veiligheidsnetwerk. Dat zijn de organisaties die mensen snel kunnen doorverwijzen naar buurtbemiddeling!

Nut en mogelijkheden buurtbemiddeling

Partijen moeten goed op de hoogte zijn van het nut van buurtbemiddeling en de mogelijkheden die het hen biedt. Zij krijgen immers geregeld klachten van burenoverlast binnen. Natuurlijk moeten ze zich goed realiseren welke klachten niet geschikt zijn voor buurtbemiddeling. Maak daarom uniforme afspraken over doorverwijzen. Over het soort geschillen dat kan worden aangemeld en over de reactietijd op aanmeldingen zodat dit vlot verloopt. De coördinator kan hiervoor ook een cursus aanbieden.

Zo vroeg mogelijk verwijzen: ‘Buurtbemiddeling Eerst!’

De snelheid van doorverwijzing is enorm belangrijk. Hoe eerder buurtbemiddeling wordt ingeschakeld, hoe groter de kans op herstel van communicatie en werkbare oplossingen. De wijkagent of woonconsulent kan daarom beter niet eerst zelf bemiddelen, maar snel de melding doorzetten naar buurtbemiddeling.