Ga naar de inhoud

2a. Plan van aanpak buurtbemiddeling

Op basis van het projectplan schrijft de nieuw geworven coördinator een plan van aanpak. In dit actieplan komen onderstaande punten zo expliciet en specifiek mogelijk aan bod:

 • Doelen en beoogde resultaten van buurtbemiddeling.
 • Doelgroepen en de belanghebbende organisatie(s).
 • Leden en taken van de stuurgroep, de opdrachtnemer en coördinator.
 • Verplichtingen van woningcorporaties, politie en gemeente, onder andere op het gebied van doorverwijzingen.
 • Concrete activiteiten van de coördinator binnen de gestelde termijnen, zoals:
  • organiseren van huisvesting, gespreksruimtes,telefoonnummer, website, e-mailadres, registratiesysteem;
  • werven, selecteren, trainen en coachen van vrijwilligers;
  • organiseren van een CCV-erkende basistraining;
  • bekend maken van buurtbemiddeling via diverse communicatiekanalen;
  • afspraken maken over samenwerking met partners in de wijk, zoals de wijkagenten, wijkambtenaren en woonconsulenten;
  • afspraken maken met potentiële verwijzers, zoals huisartsen, maatschappelijk werkers en wijkconciërges.
 • Omgang met privacy en vertrouwelijke informatie.
 • Manier van registratie, dossiervorming en rapportage.
 • Aanpak/stappenplan (fasering, werkwijze, planning) met looptijd van het project, beschrijving van evaluaties, inclusief criteria, ijkpunten, streefcijfers en streefdata.
 • Een begroting.
 • Ambitie om na een volledig jaar buurtbemiddeling, een CCV-erkenning aan te vragen.

IJkpunten

Het is belangrijk dat iedereen binnen de stuurgroep heldere en eenduidige verwachtingen heeft van het project, dit om teleurstellingen te voorkomen. IJkpunten maken een aantal resultaten kwantificeerbaar en vervullen een signaalfunctie, zoals: wat gaat goed en wat niet? IJkpunten helpen de stuurgroep bij een juiste beoordeling van de (tussentijdse) resultaten en de ontwikkeling van het project. Leg deze ijkpunten dan ook goed vast.

Voorbeelden van ijkpunten zijn:

 • aantal aanmeldingen bij buurtbemiddeling,
 • aantal doorverwijzingen vanuit instanties,
 • aantal vrijwillige buurtbemiddelaars,
 • aantal nieuw te werven vrijwilligers per jaar en
 • het aantal geslaagde bemiddelingen per jaar in verhouding tot het aantal aanmeldingen.

Hulp of advies nodig bij het opstellen van lokale ijkpunten? Het CCV helpt daarbij. Neem contact op door te mailen naar: buurtbemiddeling@hetccv.nl.

Praktijkvoorbeeld ijkpuntmodel