Ga naar de inhoud

2c. Werven en selectie buurtbemiddelaars

Werven buurtbemiddelaars

Zonder vrijwilligers, geen buurtbemiddeling! De (onbetaalde) buurtbemiddelaars doen het belangrijkste werk. Voor de samenstelling van een team is een wervingscampagne nodig. Deze kan onder meer bestaan uit een interview in de lokale media, posters op plekken waar potentiële bemiddelaars komen, huis-aan-huisverspreiding van folders en informatiebijeenkomsten. Vooral artikelen in plaatselijke kranten leveren een goed resultaat op.

Samenstelling buurtbemiddelingsteam

Bij voorkeur is de samenstelling van het bemiddelaarsteam zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving. De coördinator streeft diversiteit in leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, maatschappelijke status en persoonlijke kwaliteiten na. Zo kunnen per bemiddeling duo’s worden samengesteld die aansluiten bij de leefsituatie van de betreffende buren.

Het opleidingsniveau van bemiddelaars speelt geen rol. De coördinator selecteert vrijwilligers in eerste instantie vooral op sociale intelligentie, algemene sociale vaardigheden, gevoel voor probleemoplossende communicatie en ze moeten goed kunnen en willen samenwerken

Trainen buurtbemiddelaars

Alle bemiddelaars krijgen eerst een verplichte basistraining van minimaal 15 uur. Ze leren hier actief te luisteren, op een goede manier vragen te stellen en een stimulerende en onpartijdige houding aan te nemen. Tijdens deze eerste training blijkt of iemand voldoende competenties heeft om als bemiddelaar op te treden.

Na de basistraining volgen de bemiddelaars regelmatig een vervolgcursus om hen scherp te houden op hun handelen en (nieuwe) vaardigheden te oefenen.

Behalve vaardigheden aanleren, hebben de basis- en vervolgtrainingen nog een ander doel: ze bevorderen de teamgeest onder bemiddelaars. Dat is van groot belang voor succesvolle buurtbemiddeling. Leden van het bemiddelaarsteam moeten bereid zijn om voor elkaar in de bres te springen, elkaar te ondersteunen en samen te bemiddelen.

Lees meer over de trainingen

Het CCV erkent trainingsinstellingen die voldoen aan een streng eisenpakket voor het opleiden van vaardige en competente bemiddelaars. Om voor erkenning in aanmerking te komen, moeten de basistrainingen voldoen aan bepaalde criteria voor het opleiden van vaardige en competente buurtbemiddelaars, de zogenaamde kwaliteitstoets.