Ga naar de inhoud

1a. Stuurgroep buurtbemiddeling

De stuurgroep geeft het opstartproces vorm en inhoud en blijft betrokken voor de periode dat buurtbemiddeling in de gemeente bestaat. De stuurgroep heeft een belangrijke rol: het creëren van draagvlak. Dat vereist dat de leden – ieder vanuit de eigen organisatie – mandaat krijgen over de aansturing van buurtbemiddeling. In de praktijk zijn het vooral vertegenwoordigers van de lokale overheid en plaatselijke organisaties die zitting nemen. De leden kunnen zowel opdrachtgever als financier van het project zijn.

Taken stuurgroep

De stuurgroep heeft in deze fase als taak: 

  • Vaststellen of buurtbemiddeling een waardevolle aanvulling is op bestaande voorzieningen in de gemeente.
  • Onderzoeken of sprake is van voldoende situaties die zich lenen voor buurtbemiddeling.
  • Onderzoeken of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het project een aantal jaren uit te voeren.
  • Afspraken maken over de gewenste resultaten, de gewenste kwaliteit en de promotie van buurtbemiddeling.
  • Vaststellen van een convenant en een projectplan, dat de basis vormt voor verdere voorbereiding en uitvoering van buurtbemiddeling.
  • Bewaken van de inhoud en voortgang van de samenwerking.

Zijn er voldoende redenen en middelen zijn voor buurtbemiddeling, dan kan het project van start gaan.

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.