Ga naar de inhoud

3a. Rol coördinator buurtbemiddeling

De coördinator is de spil binnen buurtbemiddeling die zowel de stuurgroep informeert als de dagelijkse leiding van het project in handen heeft.

Concrete taken van de coördinator in de uitvoeringsfase zijn:

 • Werven van aanmeldingen.
 • Aannemen en beoordelen van aanmeldingen en zaken verdelen over de buurtbemiddelaars.
 • Bewaken van de doorlooptijd van zaken en indien nodig bijsturen.
 • Terugkoppelen van de uitkomst van bemiddelingen naar verwijzers.
 • Registreren van aanmeldingen en resultaten in het registratiesysteem.
 • Organiseren van (intervisie) bijeenkomsten voor de bemiddelaars.
 • Ondersteunen, coachen en adviseren van het team.
 • Contact onderhouden met het netwerk en verwijzers.
 • Coördineren en initiëren van PR-activiteiten.
 • Actief deelnemen aan het coördinatorenoverleg in de regio (circa 3 maal per jaar).
 • Volgen van en inspelen op landelijke ontwikkelingen.
 • Ontwikkelen en onderhoud van zijn professionaliteit.
 • Bewaken van financiën.
 • Opstellen van voortgangsrapportages en jaarverslag.

Het CCV ondersteunt coördinatoren buurtbemiddeling

Het CCV ondersteunt coördinatoren buurtbemiddeling met praktische informatie en handige hulpmiddelen zoals het handboek, standaardformulieren, contracten en dergelijke. Zie hiervoor ‘Informatie voor coördinatoren‘.Daarnaast organiseert het CCV regionale en landelijke bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Jaarlijks maakt het CCV een benchmark met gegevens van de lokale projecten buurtbemiddeling. Hiermee kunnen coördinatoren hun eigen resultaten vergelijken met de landelijke gemiddelden, en met hun collega’s.

Meer weten over buurtbemiddeling?

Andere informatie nodig? Vraag het CCV om advies en hulp. Mail naar buurtbemiddeling@hetccv.nl.

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.