Ga naar de inhoud

De stuurgroep koppelt een projectplan aan het convenant. Dit is de leidraad om het uitvoeren van buurtbemiddeling verder voor te bereiden. Het projectplan bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Het lokaal gestelde doel (of de doelen) van buurtbemiddeling, de doelgroepen en de belanghebbenden.
  • Beoogde resultaten.
  • Organisatorische inbedding van buurtbemiddeling en de rol van de stuurgroep.
  • De netwerken waarin buurtbemiddeling gaat deelnemen; de netwerkafspraken tussen de samenwerkende partijen.
  • De opdrachtnemer die de verantwoordelijkheid krijgt om buurtbemiddeling met een coördinator uit te voeren in opdracht van de financiers (opdrachtgevers). De opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.
  • Planning van de projectontwikkeling voor minimaal drie jaar.
  • Afspraken over evaluaties en continuïteit (criteria voor ijkpunten en streefcijfers).
  • Begroting van de inkomsten en uitgaven.

Starten met buurtbemiddeling

Je kunt nu startenmet de uitvoering van buurtbemiddeling.

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.