Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buurtbemiddeling


stappenplan
 

2. Starten met buurtbemiddeling

Tijdens de startfase schep je de voorwaarden voor de uitvoering van buurtbemiddeling. Belangrijke activiteiten in de startfase:

Maar alvorens je hiermee kunt beginnen, krijgt de stuurgroep nieuwe taken en bevoegdheden en dien je een coördinator te werven.

Taken en bevoegdheden stuurgroep buurtbemiddeling

De stuurgroep buurtbemiddeling krijgt nu de volgende taken:

 • De opdracht en de bijbehorende middelen toekennen aan een opdrachtnemende organisatie.
 • Zorgen dat de opdrachtnemer een coördinator aanstelt.
 • Opdracht geven om een plan van aanpak op te stellen dat gebaseerd is op de overeengekomen intenties en het vastgestelde projectplan.
 • Toezien op het verder ontwikkelen en uitvoeren van buurtbemiddeling en aansturen op hoofdlijnen.
 • Zorg dragen voor het inbedden van buurtbemiddeling in bestaande lokale voorzieningen.
 • Zorgen voor voldoende publiciteit - vanuit de eigen organisaties - over de mogelijkheden van buurtbemiddeling.
 • Vaststellen van de te bereiken resultaten.
 • Evalueren van de resultaten.
 • Bewaken van de voortgang en tussentijds vastgestelde wijzigingen.
 • Oordelen over de continuïteit van buurtbemiddeling tijdens en na de projectperiode.

Werven coördinator buurtbemiddeling

Voor een voortvarende start is het belangrijk om snel een professionele, deskundige en onafhankelijke coördinator aan te stellen. Van deze coördinator wordt veel gevraagd. Belangrijk is in ieder geval dat hij/zij deskundig is op het gebied van bemiddelingsmethodiek, procesondersteuning en netwerken.

De coördinator heeft de volgende taken:

 • Opstellen van een plan van aanpak.
 • Voorbereiden van de vergaderingen van de stuurgroep.
 • Vormen en onderhouden van interne en externe netwerken.
 • Vergroten van het draagvlak voor buurtbemiddeling.
 • Bewaken van de uitgangspunten van buurtbemiddeling.
 • Bekendheid geven aan de komst van buurtbemiddeling via public relations, mediacontacten en voorlichting aan burgers en potentiële vrijwillige buurtbemiddelaars.

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid