Ga naar de inhoud

Prostitutiebeleid ontwikkelen

Op deze pagina vind je een hulpmiddel voor gemeenten en ketenpartners bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van lokaal prostitutiebeleid.

Peeskamer.

Onderstaande fasen voor het ontwikkelen van prostitutiebeleid zijn een hulpmiddel voor gemeenten en ketenpartners bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van lokaal prostitutiebeleid.

FasenActiviteitenResultaten
1.AnalyseAnalyseer bestaande situatie.
Inventariseer regionaal prostitutiebeleid.
Inventariseer bestaande discussie binnen gemeente
Zicht op:
Problematiek
Bestaand (regionaal) beleid en uitvoeringspraktijk
Wat wel en niet werkt
Uitgangspunten evaluatie
2.BeleidsontwikkelingPrioriteiten benoemen en beleid formuleren of aanpassen Beleid en focus
3. UitvoeringMaatregelen en instrumenten:
Vergunningverlening (afhankelijke van het soort prostitutie)
Toezicht en handhaving (vastgelegd in een handhavingsarrangement)
Hulpverlening en uitstappen
In te zetten maatregelen en instrumenten
4. EvaluatieUitvoering evalueren en eventueel aanpassenAanscherping beleid