Ga naar de inhoud

Achtergrond Wet regulering sekswerk

Nog geen voorstel voor de Wet regulering sekswerk (Wrs) heeft het gehaald tot de eindfase.

Vrouw voor het raam. Ter illustratie van het dossier Prostitutiebeleid van het CCV.

De Wet regulering sekswerk (Wrs) kent een lange voorgeschiedenis. Tot op heden is de wet in diverse vormen besproken, maar het voorstel heeft het nog niet gehaald tot de eindfase. Op zich is dat begrijpelijk, aangezien de maatschappelijke tegenstellingen stevig zijn. Ook in de politiek is dat niet anders.

Inmiddels is het wetsvoorstel uit consultatie. Alle opvattingen uit de consultatie moeten nog beoordeeld worden door het ministerie. Vervolgens zal in de ministerraad het voorstel besproken worden. Tussentijds zal het voorstel nog beoordeeld moeten worden door de Raad van State. Gezien de controverse die op het voorstel heerst is een soepele behandeling niet aan de orde. Voor nu is wel zeker dat uiteindelijke behandeling en stemming in de Tweede Kamer nog enige tijd kan duren. Aansluitend zal het voorstel ook nog behandeld worden in de Eerste Kamer alvorens het voorstel daadwerkelijk in werking treedt en dus wet zal worden.

Scenario’s wanneer dit zal zijn is onbekend. Niet geheel zonder reden heeft de staatsecretaris als verantwoordelijk bewindspersoon gemeenten opgeroepen om niet te wachten met hervorming van prostitutiebeleid totdat de Wrs van kracht is. Ook voor de staatssecretaris is het niet in te schatten wanneer de Wrs succesvol door beide kamers is behandeld. Het CCV onderschrijft de wens tot actualiseren van het gemeentelijk beleid. Nog veel gemeenten hebben immers beleid dat stamt uit de beginjaren van deze eeuw. Beleid zal in dit geval gebaseerd moeten worden op het geldende artikel 151a Gemeentewet waar gemeenten rondom bedrijfsmatige exploitatie van sekswerk nadere regels kunnen toepassen.

Model-APV als handvat voor vergunning seksbedrijven

Bij het herzien van gemeentelijk beleid wordt hoofdstuk 3 van de model-APV van de VNG vaak gevolgd. Dit model is echter opgesteld ten tijde van het vorige wetsvoorstel, de wet regulering prostitutie (Wrp), en is derhalve toe aan actualisatie. De eerste stappen om deze actualisatie in te zetten zijn in gang gezet. Dat geldt ook voor de aan de model-APV afgeleide handreiking prostitutiebeleid. Wil je als gemeente direct beginnen met het aanpassen van lokaal prostitutiebeleid, neem dan contact op met Rodney Haan, rodney.haan@hetccv.nl van het CCV. 

Landelijk programma prostitutie

Om te zorgen voor de doorontwikkeling en uniformering van het prostitutiebeleid is in 2013 het Landelijk programma prostitutie (2013) opgericht. Het CCV coördineert dit programma. Afgesproken is dat het landelijk programma actief blijft tot een jaar na invoering van de Wet regulering sekswerk. Tussentijds denkt het landelijk programma mee met de gevolgen van de invoering van de wet en worden actuele thema’s besproken. Uitkomsten uit het landelijk programma worden door het CCV verder verspreid.