Ga naar de inhoud

Fase 4: Evaluatie prostitutiebeleid

Terugblikken op de uitvoering en aanpassen.

Peeskamer met een stoel voor een open raam. Ter illustratie van het CCV-dossier Prostitutiebeleid.

Als laatste stap wordt het beleid en de handhaving van het beleid geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie en het signaleren van eventuele knelpunten, kun je het beleid ontwikkelen of aanpassen.

Wacht niet te lang met het evalueren van het aangepaste beleid. Betrek voor zover dit mogelijk is ook sekswerkers bij zowel de beleidsvorming als de evaluatie. Dit geeft een gewogen beeld van het toegepaste beleid en de effecten

Voor een goed resultaat is het belangrijk om dezelfde gegevens te meten en analyseren als gebruikt in fase 1 (de analyse). Door de prostitutiesector en het beleid in een later stadium opnieuw te analyseren, wordt nagegaan of het beleid daadwerkelijk effectief en gedragen is.

Vragen die kunnen worden gesteld bij een evaluatie zijn:

  • Hoe zijn de gemaakte afspraken in praktijk gebracht?
  • Welke resultaten zijn geboekt in de samenwerking?
  • Zijn de doelstellingen gehaald?
  • Wat zijn de bevindingen van de samenwerkingspartners?

Voorbeelden evaluaties

Continue proces

Evalueren is een continu proces. De prostitutiebranche is steeds in beweging. Dit betekent dat het beleid ook flexibel benaderd moet worden. Uiteraard met behoud van beleidszekerheid voor alle betrokkenen. Betrek daarom in jouw beleid altijd de signalen van alle partijen om een goed beeld te van de praktijk te vormen. Investeer daarnaast ook in een gezonde relatie met de branche. De signalen vanuit de seksinrichtingen en sekswerkers zelf dragen mede bij aan een gezonde branche.