Ga naar de inhoud

Bron 9: Kwantitatieve gegevens van derden

Foto van mensen op het terras van uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Naast de politie registreren ook andere organisaties (cijfermatige) gegevens. Bijvoorbeeld: de GGD, instellingen voor verslavingszorg (IVZ), bureau HALT, Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)), eerste hulppost ziekenhuis (uitgaansgerelateerde ongevallen), particuliere beveiligingsbedrijven, jeugd(zorg)instellingen, jongerenwerk, gemeente (bijvoorbeeld via het centraal meldpunt, afdeling handhaving).

Gegevens vanuit cameratoezicht

Cameratoezicht in uitgaansgebieden komt steeds vaker voor. Hierdoor worden ook incidenten en overlast geregistreerd. Het is aan te raden de incidenten niet alleen te registreren, maar ook onderdeel uit te laten maken van een management informatie systeem (MIS). Op die manier kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd, onder meer naar type incident en locatie.